Kontaktpersoner

Felanmälan ska alltid gå till HSB
• tel. 010-442 11 00
• via e-post service.stockholm@hsb.se

 

Fastighetsskötare

Teknikvägen
Turbingränd

Claes Oldensjö 

service.stockholm@hsb.se 

Förvaltare

HSB

Camilla Suneson

camilla.suneson@hsb.se

HSB

frågor kring avtal,
försäkringar,
medlemsskap mm

Kundcenter

kundcenter61@hsb.se 

Styrelsen

Turbingränd, Teknikvägen

 

fragastyrelsen@kolarangen.se Funktion

Område

Kontaktperson

Telefonnummer/mail

Bastu

Teknikvägen
Turbingränd

Robert Berglund
Rolf Sahlin

073-317 74 88
070-778 40 27

 

Fixarna & gubbgänget

Teknikvägen, fixarna


Turbingränd, gubbgänget

Staffan Lundin
Göran Åström
Jan Hoppe

Nils-Arne Johansson
Lars-Göran Lundborg

070-524 74 44
073-271 03 47
073-398 31 60

073-935 59 81
070-580 35 30

Flaggning

Teknikvägen
Turbingränd

Eija och Gunnar Hägg
Jan Möller

070-722 9580
08-580 334 94

Köhantering garage, p-platser och förråd

Teknikvägen och
Turbingränd

Gunilla Palmqvist

parkering@kolarangen.se

Gästrum

Teknikvägen
Turbingränd

Emma Wiklund
Styrelsen (se lista)

070-780 29 91

fragastyrelsen@kolarangen.se

Nyckelansvarig

Teknikvägen
Turbingränd

Hans Alpsjö
Petter S-Nykvist

070-7938797
070-4871275
nycklar@kolarangen.se

Samlingslokal

Teknikvägen
Turbingränd

Emma Wiklund
Styrelsen (se lista)

070-780 29 91
fragastyrelsen@kolarangen.se

Snickarlokal

Teknikvägen
Turbingränd

Erik Torhage
Björn Ekberg

070-646 06 22
070-535 39 81

Träningslokal

Turbingränd

 

 

Valberedning

Sammankallande

Olof Tillander 

08-583 562 63
valberedningen@kolarangen.se

Vävstuga

Turbingränd

Lena Janryd

073-052 81 87

 

Kontaktlista för lokal och gästrum sommaren 2023