Bokning

För att använda Tvättstugan, Bastu, Fritidslokalen, Gästlägenheten eller Grillplats, måste man först boka dem.

Till varje lägenhet hör tre nyckelbrickor som vid lägenhetsöverlåtelse lämnas över till nye ägaren. Brickorna har unika id som är kopplade till ditt användarnamn. 

Bokning gör du via Webbokning (länken finns längst ner) eller på tavlan i tvättstugan.

 

Webbokning

På Användare skriver du ditt bricknummer utan dom första nollorna, det hittar du på brickan längst ner efter A.

 I detta exempel är bricknummer 419237.

Lösen var 1111 vid första inloggningen, om du bytte den till en egen pin vid första inloggningen, får du ange det istället.

 

Tavlan i tvättstugan

Du startar bokningen med ditt tag.

 

Öppna bokningen för Tvättstuga, Bastu m.m.

 

För styrelsen så finns denna länk för att se alla bokningar: Bokningssystem (för Styrelsen)