På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

ABC

Det finna mycket att hålla koll på om alla detaljer i föreningen.

Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning måste alltid ansökas om till styrelsen genom denna blanketten Ansökan Andrahandsuthyrning.
Korttidsuthyrning via förmedlingstjänster tillåts normalt inte.

Stopp i avlopp

Använd inte kaustiksoda
Använd inte kaustiksoda eller andra kemiska avlopprenare! Det är frätande och skadar både människa och miljö. Den förstör också avloppsrören, då den lägger sig som en cementhinna inne i rören och gör rören trängre.

Balkongen

Parabolantenn får inte installeras utan tillstånd från styrelsen.
·       Inglasning av balkongen får endast göras med tillstånd av styrelsen.
·       Fast installation av el får endast utföras av behörig installatör.
·       Markiser skall monteras fackmannamässigt. Betr. färg, kontakta styrelsen
·       Golvbeläggning skall läggas fackmannamässigt.
·       För rökning på balkong gäller att ta hänsyn till grannar och att ej slänga ut fimpar på marken nedanför, ha istället en burk med sand att fimpa i.

 Bastu

·       Finns intill fritidslokalen i uppgång 74.
·       Bokning sker på hemsidan under "Bokning" eller på bokningspanelen i tvättstuga.
·       Bastulokalen skall hållas ren. Städa därför efter användandet. Skräp, ölburkar etc får ej lämnas kvar.
·       Bastun sätts på med reglagen på aggregatet.
·       Torka av golven innan du lämnar bastulokalen.
·       Fläkten i vilrummet innanför bastun skall alltid vara på.
·       OBS! RÖKFÖRBUD GÄLLER

 Bredband

Samtliga lägenheter är anslutna till ett eget datornätverk (LAN). Avgiften för detta är inräknad i månadsavgiften. Vi har en gemensam uppkoppling på på 1000 Mbit/s via fiberanslutning. Varje medlem ansvarar för sin utrustning och installerar själv en Router med brandvägg. Varje lägenhet får en publik IP-Adress automatiskt via DHCP.
Om tjänsterna som föreningen tillhandahåller inte fungerar, gör en "Felanmälan" via vår hemsida. Styrelsen försöker alltid att lösa problemet så fort som möjligt.
Om det är fel på tjänsten så är det styrelsens ansvar att lösa problemet. Om en medlem väljer att köpa support och sedan kontaktar styrelsen för felanmälan kommer den inte att få ersättning för supporten. Föreningen ansvara för uppkopplingen fram till uttaget, utrustningen som sitter efter är medlemmens ansvar.

Tjänstebeskrivning:
Publika IPv4-adresser: 1
DNS server: Ja
DHCP Server: Ja
Bredbandsuttag i lägenheten: Ja
Brandvägg: Nej
Antivirus: Nej
IPv6: Nej (Stöd för 6to4 finns dock)
E-post: Nej
Hemsida: Nej
Pris: Ingår i hyran med en kostnad på ca: 110 SEK/Månad.

 Bokning av resurser

Under fliken bokning på hemsidan kan man boka
·       Tvättstuga
·       Fritidslokal
·       Bastu
·       Grill
·       Gästlägenhet

Cykelrum, Barnvagnsrum

Cykelrum
·       i 50-huset (innanför port 56 med ingång från Annebodav.).
·       i 60-huset (ingång vid port 62 beläget innanför i ett skyddsrum).
·       i 70-huset (ingång x 2 från Annebodav. port 74, 76, beläget i ett skyddsrumm)
I cykelrummen förvaras cyklar och barnvagnar förvaras,
Mopeder och andra motordrivna fordon får inte placeras i cykelrum. Detta på grund av ventilation och brandfara.

 Barnvagnsrum

Speciella barnvagnsrum finns i port 56 och 58. Här kan även kälkar förvaras.
Använd gärna dem eftersom det är trångt i våra cykelrum,

Cykelställ

På flera platser på gården finns det cykelställ för att parkera cykeln.
Det är bara tillåtet att parkera cykeln i cykelställen på gården. Om du parkerar cykeln på annan plats på gården kan den komma att flyttas.
Om det är fullt i cykelställen på gården går det bra att använda cykelrummen.

 Djur

·       Det är tillåtet att ha hund/katt i lägenheten.
·       Om ni har andra mer ovanliga djur, vänligen kontakta kontakta styrelsen.
·       Visa dock hänsyn till Dina grannar
·       Det inte tillåtet att lägga ut mat till djur inom föreningens område.
·       Utlagd mat/foder drar till sig Råttor, ekorrar och inte minst rådjur vilka bär på smittbärande fästingar

Felanmälan

Felanmälan skall i första hand göras under felanmälan här på hemsidan.  För akuta fel som uppstår utom ordinarie arbetstid och som kräver omedelbar åtgärd, så som vattenläckage, kontakta jouren.

 Flytta ut

När du ska sälja din lägenhet och ska flytta ut ansvarar du för att:
Informera styrelsen
·       Lämna in nycklar och taggar.
·       Din elförbrukning faktureras flera månader efter att du har flyttat.
·       Vid försäljning avslutas hyresavtal på garage och p-plats automatiskt av HSB.

 Fritidslokal

med gym, port 74
Fritidslokalen är ett ställe dit du kan gå för att stressa av med tex bordtennis eller anordna kalas.
Bokning gör du på hemsidan eller vid bokningscentralen intill tvättstugan.
Bord och stolar finns i cykelrummet i 70 huset
Samma bricka som används till tvättstugorna gäller för upplåsning av dörren till fritidslokalen. Ställ gärna ytterskorna i entrehallen.
Fritidslokalen skall städas efter användning och ska ställas tillbaka i befintligt skick
Följ uppsatta ordningsregler.
Vid användning av lokalen för fest gäller föreningens allmänna ordningsregler.
Andrahandsuthyrning av föreningslokalen är inte tillåtet. 

 Förvaring i Trapphus och portar

​Förvaring av privata tillhörigheter i Portar eller trapphus är EJ tillåtet.
Anledningen till detta är brandskyddsregler. Se även dom i Länsrätten Stockholm mål nr 19787-05.
De föremål som finns i portar skall vederbörande ägare ta undan. Om föremål kvarstår efter påminnelse så ombesörjer föreningen att de plockas undan.

 Vattenskada

Om du misstänker en vattenskada i lägenheten så ska du meddela styrelsen detta. Föreningen har ansvar för att undersöka att det inte uppstår skador på huset som beror på vattenskador.
Kontrollen går till såhär:
1.    Boende gör en felanmälan.
2.    Styrelsen genomför en utredning om det finns indikationer på vattenskada.
3.    Styrelsen beställer fuktutredning från professionell fuktutredare om det finns tecken på vattenskada. Om styrelsen inte anser att det är nödvändigt att beställa en fuktutredare, så kan den boende själv anlita en fukutredare på egen bekostnad.

 Garage

·       Intresseanmälan för garageplats göres till styrelsen.
·       Garagen skall användas till förvaring av egen bil. Garagen får ej användas som förråd.
·       Motor/ kupévärmarekabel får ej användas till bil utanför garaget. För detta skall man hyra parkeringsplats med elstolpe. (se P-platser)
·       Vintertid får inga bilar parkeras utanför garagen pga snöröjning.
·       Tänk på att öppna och stänga garaget med försiktighet så att du inte stör grannar. Dörrkonstruktionen är bultad i betongen och stör mycket i lägenheterna ovanför garagen.
·       Garagenycklar lämnas till styrelsen vid uppsägning av kontrakt.

 Grillplats

Finns på området framför hus A
·       Tänk på att grillplatsen är ett ypperligt ställe att träffa dina grannar på
·       Bokning av grillplatsen får endast göras till större sällskap (minst 16 personer) då hela grillplatsen användes.
·       Bokning kan göras under "Bokning" på öppningssidan.
·       Använd varandras glöd! Lämna kvar glöden. Kolresterna tas bort och slängs av nästa som skall grilla och då glöden kallnat.
·       Knivar, tändvätskor och dyligt får ej ämnas kvar på grund av skaderisk.
·       Tänk på att råttor dras till platser där det finns något ätbart. så matrester får inte lämnas kvar vid grillplatsen.
·       Städa efter er. 

 Gym och Pentry

·       I gymmet finns, styrkebänk med vikter, motionscyckel, hantlar mm.
·       Pentryt har kylskåp, spis, diskbänk samt förvaringsutrymmen.
·       Rökförbud gäller i alla lokaler

 Hemsidan

Föreningen har en egen hemsida: http://www.brfliseberg.se/.
Här hittar man bl.a. information om bostadsrättsföreningen, årsredovisningar, nyhetsbrev, ordningsregler samt kontaktuppgifter till styrelsen och valberedningen. Man kan även göra felanmälan samt logga in för att boka föreningens gemensamma lokaler och faciliteter.

 Hobbylokal

Hobbylokalen är belägen intill den nya värmecentralen bredvid tvättstuga 1.
För att komma in i hobbylokalen kan du idag använda din egen portnyckel. Lokalen är inte bokningsbar så är man flera som behöver lokalen samtidigt får man samsas om den. Dock måste alla som använt lokalen skriva upp sitt namn på uppsatt lista i lokalen. Detta för att veta vilka som varit där med avseende på kvarlämnade saker mm.
Kom ihåg att städa efter dig! Regler som gäller finns anslaget i lokalen.

Kabel-TV

Föreningen är ansluten till Com Hem kabel-TV nät.
Grundutbud: 

Kanal Analog  Digital 
SVT1 Ja Ja
SVT2 Ja Ja
SVT24 Ja Ja
Barn-/Kunskaps- kanalen Ja Ja
TV3 Ja Nej
TV4 Ja Ja
Kanal5 Ja Nej
TV6 Ja Ja
Sjuan Ja Nej
TV8 Ja Nej
Kanal9 Ja Nej
TV10 Ja Nej
Kanal11 Ja Nej
TV12 Ja Nej
TLC

FOX

Öppna Kanalen

Yle TV1  
Ja

Ja

Ja

Ja   

Nej

Ja

Nej

Nej
Access TV Nej Ja     

Dessa kanaler kommer genom tv-jacket.
Dessa kanaler ingår i månadsavgiften.
För mer information om fler kanaler och tjänster kontakta Com Hem 0775-17 17 04 eller gå in på www.comhem.se.
Vid fel anmäl via felanmälan.

Källarförråd & Matkällare

Till varje lägenhet hör två källarförråd. Ett större förrådsutrymme och en matkällare. De är märkta med samma nummer som lägenheterna. Hänglås står bostadsrättsinnehavaren själv för. Nycklar till ytterdörrar i källarförråden är desamma som till porten. För att våra brandförsäkringar skall gälla så får det under inga förhållanden ställas något i källarförråds- eller källargångar.

Lekplats

Vi har en lekplats mellan 50 och 60 huset. 

Mekrum för cykel

Mekrum för cykel finns i samma rum som komposten. vid port 62, här finns mekställ och cykelpump. verktyg mm ansvarar en själv för. städa efter andvändning.

Nycklar till förrådsdörrar och cykelrum

Nycklarna är batteridrivna. Batteriet i nyckeln har beteckning "CR2025" 
När batteriet börjar bli dåligt så larmar nyckeln ungefär som en brandvarnare men svagare.  
Thomas Jonsson ansvarar för registrering av nycklar inom Brf Liseberg.
Du är skyldig att till styrelsen anmäla borttappad portnyckel. Görs enklast via länken "felanmälan". Nyckeln kommer att spärras.
Du som bostadsrättsinnehavare är ansvarig för att lämna portnycklar och och taggar till bokninng av resurser vid försäljning.

 Ohyra

Om ohyra upptäcks i lägenhet. Ring Anticimex tel 08-190030.

Ombyggnation

KOMMUN OCH STYRELSE MÅSTE GODKÄNNA
För att du ska få lov att göra väsentliga ändringar i din lägenhet, måste du enligt plan- och bygglagen göra bygganmälan hos kommunen minst tre veckor före byggstart. Bostadsrättsföreningens styrelse måste också godkänna ändringarna.

VAD ÄR VÄSENTLIGA ÄNDRINGAR?
Väsentliga ändringar är sådana som till exempel berör bärande konstruktioner, som avsevärt förändrar planlösningen, eller som påverkar ventilation, vatten och avlopp. Du måste kunna visa upp intyg om väggarnas kvalitet. Om det är osäkert huruvida en vägg är bärande eller inte, måste du anlita en byggnadskonstruktör eller hämta in säkra uppgifter via byggnadsnämnden.
För att få en ombyggnad godkänd så behöver du skicka in blanketten regler för ändring till styrelsen.

 Odlingslåda

Föreningen har ett antal odlingslådor vi gaveln till port 60. Det finns inte lådor till alla medlemmar men ett bra tillfälle att träffa grannar och utbyta odlingstips. 
vid intresse så maila styrelsen eller kontakta någon som ni ser påtar i jorden.
Vid anslutning till odlingslådorna finns även picknickbord som fungerar bra till att fika vid.

P-Platser

P-Platser med och utan el-stolpe finns att hyra.
Intresse anmäles till styrelsen, se hemsidan.
Parkering får absolut inte ske på gården. Att tvätta bilen är heller inte tillåtet på gården. Tänk på miljön och gör detta på avsedd plats. tex en bensinmack.
Dock är det tillåtet att en kort stund, max 30 min, stå utanför portarna för i- och urlastning av bagage. 

Tänk på att den kommunala parkeringsfickan på Annebodavägen har bestämmelser enligt parkeringsskylten och allmänna parkeringsregler, 10m från vägkorsning.

Sophantering

Hushållssopor
Sopnedkast för hushållssopor finns på gården framför port 64.
I soporna får endast hushållsavfall slängas. Släng ej glas, förpackningar m.m. i soporna utan lämna det till dom gröna kärlen på återvinningsplatsen vid parkeringen.

 Återvinning

På gården mitt emot Lisebergs Livs så finns det en återvinningsstation med behållare för:
·       Tidningspappaer
·       Kartong
·       Glas
·       Plast
·       Metall
·       Batteri 
Mer information från stockholms kommun 
Kompost lämnas i kompost/ cykelmekrum vid port 62.
Dina matsopor komposterar du i den hink med specialpåsar som finns att få genom styrelsen Vad du kan kompostera framgår av den skrift som du erhållit (har du ingen, säg till styrelsen). Påsen lämnas sedan i Kompost/ cykelmekrummet. 

Grovsopor

Släng dina grovsopor på återvinningscentralen i Östberga, vid Årstafältet mittemot McDonalds.

Stadgar

Här kan du ladda ner våra nya Stadgar. Dessa är registrerade 2016-02-26 av Bolagsverket
Våra ny Stadgar tillämpas från 26/2 2016 då de blev godkända av HSB Riksförbund ekonomisk förening samt registrerade av Bolagsverket
Tillägg i stadgar
Styrelsens förslag till att anta tillägg i föreningens stadgar
Stadgar version 5 i sin helhet kompletterade med föreslagna tillägg att beslutas gång 1 av 2 vid årsmöte 20/4 2017

 Städdag

Städdagen infaller i april/maj varje år. I förekommande fall även en höstdag.
Syftet med städdagen är att sänka kostnaderna för föreningen och att samtidigt träffa gamla och nya föreningsmedlemmar.

Störning

Eftersom lägenheterna i vår förening är ganska lyhörda är det viktigt att vi respekterar våra grannar. Spela därför inte hög musik efter kl 22.00 eller innan kl 07.00. Tala om för dina grannar innan du har fest.

Trädgård

Vi har en stor trädgård i föreningen som underhållas av föreningen via anlitad entrepenör, Några rabatter sköts av medlemmar, Vill du ta ansvar för en rabatt så kontakta styrelsen. Då styrelsen har ansvar för allt som finns utplacerat i trädgården så är det inte tillåtet att placera ut något utan att styrelsen är informerad  och gett sitt tillstånd.

Tvättstuga

I föreningen har vi två tvättstugor och 4 torkrum.
Vi har också en mangel med tillhörande strykbräda, avställningsbord och strykjärn.
I tvättstuga 1 finns två tvättmaskiner samt en grovtvättmaskin för mattor m.m.
Till tvättstuga 1 hör torktumlare och torkskåp i torkrum 4.
Fönsterna skall alltid vara stängda.
I tvättstuga 2 finns två tvättmaskiner samt torkskåp och torktumlare.
Fönsterna skall alltid vara stängda.
Torkrum 1 och 2
I torkrum 1 och 2 finns det linor i taket och en fläkt.
Torkrum 1 tillhör tvättstuga 1. 
Torkrum 2 tillhör tvättstuga 2.  
Torkrum 3, Torkrum 3 behöver ej bokas och har inga begränsade torktider.
Här finns enbart klädstreck i taket att tillgå.
Torkrum 4,I torkrum 4 finns en torktumlare och en torkskåp.
Trokrum 4 tillhör tvättstuga 1. Så när du har bokat tvättstuga 1 så har du också bokat torkrum 4.
Tvättpasset skall påbörjas senast 30 minuter efter bokad tid.
Torkrummen, torkskåp, torktummlare disponeras upp till 30 minuter efter tvättpasset
 Tvättiden är fördelade i 6 pass enligt nedan:
Pass 1    07.00 - 10.00
Pass 2    10.00 - 13.00
Pass 3    13.00 - 16.00
Pass 4    16.00 - 19.00
Pass 5    19.00 - 22.00

Kvarglömt

Styrelsen har beslutat att plocka undan tvätt som inte hämtas på flera dagar i tvättstugan. Om det är din tvätt som är omhändertagen så kontakta  styrelsen se hemsida rubrik styrelsen för att få den tillbaka. Tvätten sparas i ca:1-2 månader innan den går till återvinning eller skänks till välgörenhetsorganisationer.

Städning

Städa efter användning. Glöm ej att borsta rent filtren på torktumlarna och även filter i torkskåpstaket.
WC
I tvättstugan mellan tvättstuga 1 och 2 finns WC. Se till att lämna den i ett bra skick, oavsett om du fann den så eller ej.

Bokningsbrickor/ taggar

Tvättstugan bokas på tablå i tvättstugan eller i bokningen på hemsidan.
Glöm ej att "öppna" med Din bokningsbricka/ Tagg på tablån när du kommer för att tvätta.
2 st bokningsbrickor (nr 1 och 2) skall medfölja lägenheten.
(Kontakta styrelsen för att få användarnamn samt lösenord)

Nödöppning

Om det inte går att öppna maskinen genom att trycka på knappen enligt instruktionen på vanligt sätt.
1.    Notera felkoden & felanmäl maskinen till styrelsen.
2.    Testa att trycka in knappen under 5-10 sekunder.
3.    Om det då inte fungerar, bryt strömmen till maskinen i minst 15 minuter öppna sedan luckan.

Underhåll

·       Varje bostadsrättsinnehavare är skyldig att ta hand om de inre utrymmena i lägenheten.
·       Se häfte Vem skall underhålla bostadsrättslägenheten i HSB.
·       Tänk speciellt på att underhålla fönstret i badrummet med avseende på fuktskador.
·       Det finns vintertid en borste och skyffel i din port. Använd dessa för att hålla snyggt vid entrén och så slipper ni isvallarna på trapporna.

Ytterdörr​

När du byter ytterdörr säkerställ att färgen som du väljer är i samma ton som de andra i ditt trapphus.

Årsmöte/Föreningsstämma

·       Föreningsstämma hålles i april/maj varje år.
·       Motioner skall vara styrelsen tillhanda innan 31 januari. Se stadgar. Här finns en mall för Motioner.
·       Du är som medlem i föreningen ansvarig för hur förvaltningen av fastigheten skönts. Ett bra sätt att ta del av hur förningen sköta är att deltag på årstämman
·       Glöm inte att prata med valberedningen för att se vad du kan hjälpa till med. Föreningen är beroende av att det finns en styrelse.