På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Boendeinformation

Det finna mycket att hålla koll på om alla detaljer i föreningen.

 Flytta ut

När du ska sälja din lägenhet och ska flytta ut ansvarar du för att:
Informera styrelsen
·       Lämna in nycklar och taggar.
·       Din elförbrukning faktureras flera månader efter att du har flyttat.
·       Vid försäljning avslutas hyresavtal på garage och p-plats automatiskt av HSB.

 Förvaring i Trapphus och portar

​Förvaring av privata tillhörigheter i Portar eller trapphus är EJ tillåtet.
Anledningen till detta är brandskyddsregler. Se även dom i Länsrätten Stockholm mål nr 19787-05.
De föremål som finns i portar skall vederbörande ägare ta undan. Om föremål kvarstår efter påminnelse så ombesörjer föreningen att de plockas undan.

 Ohyra

Om ohyra upptäcks i lägenhet, kontakta nomore.se

Ombyggnation

KOMMUN OCH STYRELSE MÅSTE GODKÄNNA
För att du ska få lov att göra väsentliga ändringar i din lägenhet, måste du enligt plan- och bygglagen göra bygganmälan hos kommunen minst tre veckor före byggstart. Bostadsrättsföreningens styrelse måste också godkänna ändringarna.

VAD ÄR VÄSENTLIGA ÄNDRINGAR?
Väsentliga ändringar är sådana som till exempel berör bärande konstruktioner, som avsevärt förändrar planlösningen, eller som påverkar ventilation, vatten och avlopp. Du måste kunna visa upp intyg om väggarnas kvalitet. Om det är osäkert huruvida en vägg är bärande eller inte, måste du anlita en byggnadskonstruktör eller hämta in säkra uppgifter via byggnadsnämnden.
För att få en ombyggnad godkänd så behöver du skicka in blanketten regler för ändring till styrelsen.

Städdag

Städdagen infaller i april/maj varje år. I förekommande fall även en höstdag.
Syftet med städdagen är att sänka kostnaderna för föreningen och att samtidigt träffa gamla och nya föreningsmedlemmar.

 

Tvättstuga

I föreningen har vi två tvättstugor och 4 torkrum.
Vi har också en mangel med tillhörande strykbräda, avställningsbord och strykjärn.
I tvättstuga 1 finns två tvättmaskiner samt en grovtvättmaskin för mattor m.m.
Till tvättstuga 1 hör torktumlare och torkskåp i torkrum 4.
Fönsterna skall alltid vara stängda.
I tvättstuga 2 finns två tvättmaskiner samt torkskåp och torktumlare.
Fönsterna skall alltid vara stängda.
Torkrum 1 och 2
I torkrum 1 och 2 finns det linor i taket och en fläkt.
Torkrum 1 tillhör tvättstuga 1. 
Torkrum 2 tillhör tvättstuga 2.  
Torkrum 3, Torkrum 3 behöver ej bokas och har inga begränsade torktider.
Här finns enbart klädstreck i taket att tillgå.
Torkrum 4,I torkrum 4 finns en torktumlare och en torkskåp.
Trokrum 4 tillhör tvättstuga 1. Så när du har bokat tvättstuga 1 så har du också bokat torkrum 4.
Tvättpasset skall påbörjas senast 30 minuter efter bokad tid.
Torkrummen, torkskåp, torktummlare disponeras upp till 30 minuter efter tvättpasset
 Tvättiden är fördelade i 6 pass enligt nedan:
Pass 1    07.00 - 10.00
Pass 2    10.00 - 13.00
Pass 3    13.00 - 16.00
Pass 4    16.00 - 19.00
Pass 5    19.00 - 22.00

 

Städning

Städa efter användning. Glöm ej att borsta rent filtren på torktumlarna och även filter i torkskåpstaket.
WC
I tvättstugan mellan tvättstuga 1 och 2 finns WC. Se till att lämna den i ett bra skick, oavsett om du fann den så eller ej.

Nödöppning

Om det inte går att öppna maskinen genom att trycka på knappen enligt instruktionen på vanligt sätt.
1.    Notera felkoden & felanmäl maskinen till styrelsen.
2.    Testa att trycka in knappen under 5-10 sekunder.
3.    Om det då inte fungerar, bryt strömmen till maskinen i minst 15 minuter öppna sedan luckan.

Underhåll

·       Varje bostadsrättsinnehavare är skyldig att ta hand om de inre utrymmena i lägenheten.
·       Se häfte Vem skall underhålla bostadsrättslägenheten i HSB.
·       Tänk speciellt på att underhålla fönstret i badrummet med avseende på fuktskador.
·       Det finns vintertid en borste och skyffel i din port. Använd dessa för att hålla snyggt vid entrén och så slipper ni isvallarna på trapporna.