På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Mäklarinformation

Här hittar du som mäklare all information du behöver inför en eventuell försäljning i HSB BRF Liseberg.
 • Byggt 1957
 • BRF Liseberg är en äkta bostadsförening
 • Tomträtt. Tomträttsavtal löper ut 2028.
 • Föreningens fastigheter består av 3 st hus med 69 st bostadsrättslägenheter samt några mindre hyreslokaler.
 • Till samtliga lägenheter hör ett lägenhetsförråd i källaren samt matkällare.
 • Juridisk person tillåts ej.
 • Delat ägande är tillåtet så länge ägarna är privatpersoner. För skeva fördelningar av andelstal accepteras i allmänhet inte. T.ex. förälder/barn ska åtminstone vara 67/33%. Däremot om bank kräver att förälder, som är medlåntagare men inte ska bo i lägenheten, även är ägare accepteras en mindre ägarandel, 10%.
 • I föreningen finns 49 st parkeringsplatser (20 st med el och 29 st utan el) samt 18 st garage. För närvarande finns inga lediga platser, det finns en kölista att anmäla sig till när man har blivit godkänd som medlem.
 • Kabel-TV, telefoni samt bredband levereras av Telia genom föreningens fastighetsnät.
 • Årsavgifterna är oförändrade 2021, däremot togs beslut att höja avgifterna för parkeringsplatser och garage under 2021 med 10 %. De nya avgifterna efter höjning är 275 kr/månad för parkeringsplats med el, 165 kr/månad för parkeringsplats utan el och 605 kr/månad för garage.
 • I årsavgiften ingår värme, vatten, sophantering, Kabel-TV och bredband (250Mbit), samt el i gemensamma lokaler. El förbrukning debiteras kvartalsvis i efterhand samtidigt med avgiftsavisering
 • I föreningen finns gemensamma lokaler som kan användas av medlemmar utan kostnad fritidslokal, grillplats, hobbyrum, gym, bastu, två stycken tvättstugor med torkmöjligheter, cykelförråd, cykel ”mekrum” samt en gästlägenhet som hyrs ut för övernattning (250 kr per dygn). Flera av föreningens gemensamma lokaler måste bokas innan användning.
 • Föreningen har två stycken tvättstugor utrustade med två tvättmaskiner, i den ena finns även en grovtvättmaskin. I tvättstugorna finns också torktumlare, torkskåp, torkrum samt mangel.
 • Fastigheten är uppvärmd med bergvärme samt fjärrvärme.
 • Ventilation: Självdrag
 • Genomfört underhåll:
  • Inga stambyten är inplanerade i dagsläget. (Stambyten gjordes 1995)
  • 2019 bytes alla entrédörrar och en ny inpassering system installerades.
  • Rörspolning av lägenheterna genomfördes september 2020
  • LED konvertering (byte till LED belysning) i källargångarna genomfördes 2019 vilket beräknas ge en kostnadsbesparing.
  • 2020 flyttades gymmet till en ny lokal bredvid tvättstugan. Den kommer att utrustats med nya maskiner och vikter.
  • 2021 byggdes ett nytt fibernät i våra fastigheter för leverans av Kabel-TV, telefoni och bredband.
 • Kommande stora renoveringar:
  • Under november-december 2021 kommer taket i samtliga hus att behandlas och repareras.
  • Undercentralen kommer att moderniseras under 2022, arbetet kommer att pågå mellan april och juni.
 • Överlåtelseavgift betalas av köparen och uppgår enligt stadgar till max 3,5% av prisbasbeloppet.
 • Pantsättningsavgift uppgår enligt stadgar till max 1,5% av prisbasbeloppet per pant.
 • Styrelse: styrelse@brfliseberg.se
 • Föreningens hemsida: https://www.hsb.se/stockholm/brf/liseberg/
 • Ekonomisk förvaltare: HSB, e-post: service.stockholm@hsb.se

 

Överlåtelser skickas till:
HSB Stockholm
Kund och Medlemsservice
112 84 StockholmStyrelsen
Klicka här för mer information om styrelsen  

Ekonomi

Klicka här för att hitta alla årsredovisningar