Föreningens ekonomi 2023

10 december 2022

Styrelsen är nu klar med budgetarbetet för 2023 med alla ändringar i våra avgifter samt planerade investeringar för det kommande året.

Under perioden 2021-2022 har vi investerat i våra fastigheters upprustning, den största och viktigaste var ombyggnationen av Undercentralen som blev klar juni 2022. Fr.o.m. oktober körs bergvärmespumparna för att testa dem. Tanken är att följa upp pumparnas prestanda samt värme och elanvändning för att finjustera det till våren då hela projektet kommer att avslutats.

I början av 2022 gjordes också klar takunderhållet med ny isolering, målning, justering av alla fästen och spolning av takpannorna. Tanken bakom underhållet var att förlänga livslängden på pannorna så att vi kan planera och spara inför det kommande byte av pannor som måste göras om några år.

I år installerades också dörrautomatiken på alla våra portar, det var ett krav från myndigheterna utifrån de regler som gäller för tillgänglighet.

Den totala kostnaden för dessa tre investeringar var 3 369 000 kr, investeringar vi har kunnat täcka med sparade pengar.

Samtidigt har våra avgifter varit oförändrade sedan 2014 trots att våra kostnader har ökat med 2 % varje år. Tack vare en bra ekonomi har vi kunnat hantera både underhållet och de löpande kostnaderna.

Situationen har nu förändrats genom de investeringar vi har gjort som har minskat föreningens sparade kapital men framförallt den nuvarande ekonomiska situationen med hög inflation och räntor.

Av den anledningen och för att kunna säkerställa att vi har medel för de löpande kostnaderna samt kommande underhåll, för vilka vi behöver spara medel, har styrelsen beslutat att höja avgifterna med 10 % för 2023.

Vi utesluter inte en höjning i samma storlek till 2024 om situationen inte förändras.

Avgifterna för parkeringsplatser, garage, gästlägenhet och uthyrningslokaler har också höjts och detta gäller även elpriset som nu kommer att uppdateras kvartalsvis med början på nästa kvartal (jan-mars 2023) för att kunna spegla elens verkliga kostnad.

Med tanke på den situationen vi befinner oss i med hög inflation och höga räntor, att hushålla med våra resurser är ännu viktigare nu. Vi alla har samma ansvar att se till att våra resurser används på ett bra sätt. Extra städning pga. att några medlemmar inte tar hand av sitt skräp och lämnar det kvar i tvättstugan, källargångar, entrén eller matavfallsrummet ska inte förekomma. Lamporna ska släckas i fritidslokalen, bastu och gästlägenheten efter att man har använt dem. Fönstren ska stängas om man har öppnat dem för att vädra lokalerna. Städa efter dig så att vi inte behöver beställa extra städning. Städningen kostar oss nu 190 000 kr/år. Kanske kan den, eller delar av, utföras av oss själva om några är villiga att göra det mot viss ersättning.

Allt vi kan göra för att minska våra kostnader är välkommet. Har du några förslag om hur vi kan spara ännu mer kontakta styrelsen, som sagt allt räknas och vi alla är delaktiga i hur vi får vår ekonomi att fungera.

Vi har också planerat till 2023 två investeringar som befinner sig i diskussion och undersökningsstadium, flyttningen av matavfallsrummet för att lösa problemet med dålig lukt och flugor som vi har haft de 2 senaste åren samt installation av el laddnings möjlighet i våra parkeringar. Det sist nämnda kommer vi att återkomma med för att kunna ha en gemensam diskussion så att beslut kan fattas.

 

Styrelsen