Information från årsstämman 16/5

19 maj 2022

Hej alla medlemmar.

Tack alla som kom på föreningsstämman i måndag 16/5. 
Vi hade en trevlig stund med mat och kaffe.
4 st ledamöter har tackat för sig och blivit avtackade. 3 nya har valts in och vi kommer med en närmare presentation av dem senare.
Dock så finns i nuläget ingen valberedning vilket vi är i behov av. Detta kan resultera i en extra föreningsstämma senare i år. 
En bostadsrättsförening är beroende av medlemmarnas engagemang. Vi hoppas även att kunna få in en till i styrelsen så småningom då vi i dagsläget bara är 5 ledamöter inkl. ordförande. Mer informatio kring styrelsens sammansättning kommer.

Vänligen 
Styrelsen