Informationsmöte i februari

20 februari 2024 Två informationsmöten hölls i början av februari. För er som inte hade möjlighet att delta kan presentationen som visades läsas här.

Den främsta anledningen till att alla medlemmar bjöds in till informationsmöte är att BRF HSB Liseberg ska rösta om att anta nya stadgar. Detta kommer att ske på kommande stämma, den 23 april 2024. På informationsmötet gick vi igenom hur de nya stadgarna skiljer sig från de nuvarande.

Under mötet togs även andra saker upp. Styrelsen försökte på detta vis adressa de saker som medlemmar visat intresse för: föreningens budget, vår energikonsumtion, ventilation och regler vid renovering.

Om ni har frågor om det som presenterades så hör av er till Styrelsen!