Nygammal ordförande

06 september 2021 Vår nyvalda ordförande Mike Sacristan har avsagt sig ordförandeskapet samt avgått ur styrelsen. Vi önskar Mike lycka til och kan samtidigt berätta att styrelsen rösta in vår gamla orförande, Marie Öholm att återigen axla rollen som ordförande i vår förening. Marie tackade Ja.

Hej alla medlemmar.

Som skrivet så har vi nu återigen Marie Öholm som vår ordförande. Detta valdes på ett konstituerande möte den 30/8.
Samtliga av ledmöterna var ense i valet. 

Styrelsen ser fram emot en spännande höst med många projekt på gång. Mer om detta under fliken projekt och i kommande medlemsblad.

Tack

Styrelsen BRF Liseberg