Påminna om att det inte är tillåtet att parkera på gården

28 april 2022 Vi vill påminna om att det inte är ok att parkera längre stunder på gården.

Hej, 
På uppkommen andledning så vill vi i styrelsen påminna om att det inte är tillåtet att parkera sina bilar under längre stunder på vår gård.
Det går såklart bra att stanna vid sin port för kortare i- och urlastningar, men inte längre stunder. Gården måste få vara fri från bilar. Dels för alla trevnads skull och dels för framkomlighet för t ex räddningstjänst.

Tack för förståelse

Vänligen 
Tomas