Problem med kalla element

26 december 2021 Problem med värme

Flera medlemmar har anmält att elementen är kalla och det stämmer. HSB Jour har nu varit här och konstaterat att rören i en av pumparna gick sönder och vatten läckte ut vilket ledde till att värmesystemet fylldes med luft.

Pumpen är nu avstängd i väntan på att den ska repareras de kommande dagar och vårt värmesystem går nu på fjärrvärme under tiden. Elementen i lägenheterna borde vara varma igen.