Sista medlemsbladet för året

14 december 2021 Här kommer lite information kring projekten i vår föreningen och glädjande besked i form av godkänd OVK.

Nu nalkas det jul!
Tack alla som kom på föreningens traditionsenliga glöggafton som hölls i pergolan den 8/12. Mycket trevlig afton!

 

Vi vill också tacka alla medlemmar för detta år. Det har varit många projekt som satts i gång och klarats av, som t ex nytt internet, uppfräschning av lokaler, initierat arbete för ny undercentral och takrengöring.

Godkänd OVK
Det senaste är att vi som förening numera har en godkänd OVK. Detta har varit ett stort och krävande arbete och vi vill tacka alla för ert samarbete. Tillsammans hittar vi nya rutiner för löpande arbete i föreningen.

Takrengöringen

och lagning av fasad fortsätter. Arbetet är väldigt väderbetonat, men det är bara 70-husets tak som är kvar. Det blir jättefint!

Vi tilläggsisolerar taket, lagar fasadbelysning och v.50 påbörjas rengöring av tak på 70-huset. kom ihåg att städa undan på blakongerna. Vissa putsarbeten kommer också att göras.

 

Undercentralen

Nästa steg i arbetet med ny undercentral är att Hobbyrummet kommer stängas av och flyttas till ny plats. Detta då installatörerna kommer behöva utrymmet under arbetets gång. Ny plats blir innanför cykelförrådet vid port 62. 

 

När det är snö så vill vi påminna om att inte parkera framför garaget med tanke på snöröjning och att vi försöker hjälpas åt med att hålla rent framför ytterdörrarna. Kom också ihåg att inte parkera alltför länge på gården.  

Glöm inte att meddela förslag på förbättringar, funderingar mm. till:

styrelse@brfliseberg.se