Uppdatering av vad som sker i vår förening

28 april 2022 Lite kring vad som sker för tillfället i vår förening

Hej, 
Arbetet med vår undercentral fortlöper. Rörläggarna är i stort sett klara med sitt arbete så projektet går in i nästa fas.

Vi undersöker möjligheten att få upp lite tydligare tomtdragning vid gaveln till port 60. 

Styrelsen jobbar med att tydliggöra ansvarsområden, och går igenom befintliga avtal mm.

Utemiljön har stort fokus i år, vi undersöker laddningsstationer till elbilar och hur vi i framtiden ska göra med vår matavfallshantering.
Har ni i föreningen känningar eller kunskap inom detta så får ni jättegärna höra av er till styrelsen.

Efter sommaren ska vi göra ett större arbete med SBA- systematiskt brandskyddsarbete. 

Vi ska även göra en översyn av våra skyddsrum.

Mycket som händer som vanligt i vår förening. Sedan är det snart dags för årsstämma också. Årsredovisningen är på ingång.

Vänligen 
Styrelsen