Utebliven hämtning av matavfall

03 juni 2022 Vårt matavfall har inte blivit hämtat denna vecka

Hej, 
För information så har vårt matavfall inte blivit hämtat denna vecka. Det har gjorts en reklamation på detta så hoppas på snabb lösning.

Vänligen 

Styrelsen