var uppmärksam på kantsten under snön

15 januari 2021

vi fått veta att det varit några olyckor vid uppstickande kantsten så det har nu satts upp varningstolpar för att markera stenen.

Ta det försiktigt där ute.

Vänligen 
Styrelsen