Så felanmäler du

Upptäcker du något som är trasigt så uppskattar vi att du meddelar det. Beroende på hur akut driftstörningen är så ska du agera på olika sätt!
Hand med mobiltelefon och dator

Felanmälan för någon av våra fastigheter

Nacka Drift & Skötsel AB har ansvaret för vår fastighetsservice (de allmänna lokalerna; trapphus, hissar, portar, tvättstugor mm). Upptäcker du ett problem som inte är av akut karaktär i någon av dessa utrymmen så rapporterar du felet till felanmalan@brf-marden.se.

Felanmälan din egen lägenhet

Men Nacka Drift & Skötsel AB kan även hjälpa dig som enskild lägenhetsinnehavare med enklare åtgärder i din lägenhet (såsom din lägenhets värme, vatten-/avlopps- och stamsystem).  Gå in på www.nackadrift.se och lägg ett ärende på Brf Mården >> ditt lägenhetsnummer. Dessa åtgärder som är inuti din lägenhet står du själv för och kan naturligtvis beställa från annan entreprenör också.

Akut felanmälan (oavsett utrymme):

Ring Nacka Drift & Skötsel AB, tel. 073 551 37 45.

Felanmälan porttelefon, dörrautomatiker eller digitala lås / nycklar

Sickla Låsteknik har ansvaret för våra porttelefoner, dörrautomatiker, digitala lås och vårt bokningssystem. Föreningen står för åtgärderna i dessa utrymmen/system. Skicka mail till felanmalan@brf-marden.se.

Felanmälan vid strömavbrott

Drabbas du av strömavbrott så ber vi dig först kontrollera att dina säkringar (proppar) är hela. Om så är fallet, kan felet vara en trasig huvudsäkring. Ring Nacka Drift & Skötsel AB, tel. 073-551 37 45 under dagtid eller anmäl ärendet på www.nackadrift.se.

Om strömavbrottet är utanför din lägenhet så kan information finnas på nacka.se eller hos din elleverantör.

Felanmälan vid driftsstörningar på hissar

Se telefonnummer inuti hissen.

Felanmälan sopnedkast/sopsug

Gör felanmälan till Logiwaste på 08-736 00 96, support@logiwaste.se eller kontakta Logiwaste här.

Felanmälan TV, Bredbandstjänster och IP-telefoni

Har du något problem med din bredbandsuppkoppling ber vi dig kontakta föreningens bredbandsleverantör Tele2: Kontakta oss - Tele2 Har du beställt annan bredbandsleverantör ska du naturligtvis vända dig till dem.