Föreningen Brf Mården

Här kan du läsa om Brf Mården; om hur vi fungerar som förening och våra fastigheter. Söker du information kring ditt boende och din lägenhet kan du hitta den under rubriken "Ditt boende".
Kartskiss över Jarlaberg och områdets olika bostadsrättsföreningar

Bostadsområdet Jarlaberg består av sju bostadsrättsföreningar (IllernMinken, Mården, UtternNyckeln och Tullen) och tjugotvå privata radhus. Husen i Jarlaberg byggdes mellan 1988 och 1989, delvis på Sicklaberget, som är Nackas näst högsta berg. Alla flerbostadshus ligger kring innergårdar och radhusen ligger i anslutning till innergårdarna. I området finns en grundskola (Jarlabergs skola), flera förskolor (Jarlabergs förskolaFörskolan Spiggen och Förskolan Kuben) och några privata företag.

Brf Mården grundades 1989 och består av 237 lägenheter och 4 lokaler. Föreningen har två gårdar, gård 12 med udda nummer 45 – 77 och gård 13 med jämna nummer 4- 44. Gårdarna med lekplatser och gårdshus skall vara inbjudande och fungera som avkoppling för de boende. Därför har vi tecknat ett markavtal som ser till att blommor, växter, bär, buskar, träd, häckar etc. sköts på ett professionellt sätt så att vi kan behålla vår vackra miljö. Gårdarnas bärbuskar och fruktträd är till för alla.

Både på gård 12 och 13 finns en grillplats att användas av alla boende i föreningen. Gårdarna har planteringar och gräsmattor - dessa ska vi vara rädda om, de är dyra att ersätta. Därför får inte bollspel, cykelåkning etc. förekomma på föreningens gräsmattor. Vi hänvisar i stället till stora allmänningen vid busshållålatsen.