HSB Servicecenter

Frågor om ekonomi, fakturor, medlemskap, överlåtelser, utdrag ur lägenhetsregistret och panter besvaras av HSB Servicecenter.

Telefon: 010-442 11 00

Mail: service.stockholm@hsb.se

Fakturor: faktura.stockholm@hsb.se 

Pantpapper postas till:
HSB Stockholm
FE 5409
838 77 FRÖSÖN

Överlåtelser postas till:
HSB Stockholm
Servicecenter
112 84 Stockholm

Sökord: Lägenhetsutdrag, lägenhetsregister, kreditinstitut, pantsättning, pant