Mäklarinfo

Informationen uppdaterad 2024-05-28

Fakta

Org.nr: 714800-2517
Enplans bostadsrättsradhus, lägenhet
Byggår: 1970
Fastighetsbeteckning Sollentuna-Nocken 8

Vad ingår i avgiften?

 1. Bredband via fiber (1000/1000mbit) från Bahnhof (router ska följa med vid försäljning)
 2. TV via Tele2 (grundutbud).
 3. Kallvatten
 4. Förråd i närliggande byggnad
 5. Gemensamt cykelförråd

 Möjlighet till parkering:

 1. Parkeringsplatser utan el (250 kr/månad)
 2. Parkeringsplatser medmotorvärmaruttag (350 kr/månad)
 3. Laddplatser för elbil (350 kr/månad plus 1,5 kr/kwh)
 4. Garageplats (550 kr/månad)

Det är lång kö till garageplatser, kort kö till p.platser med motorvärmaruttag och ingen kö till p-platser utan el samt laddplatser för elbil.

Övriga ofta ställda frågor:

 1. Årsavgiften höjdes med 15 % den 1 januari 2024 (inga övriga höjningar beslutade).
 2. Relining genomföras augusti 2023 till och med augusti 2024.

Överlåtelse

När du säljer din bostadsrätt ska köparen godkännas av styrelsen.

Informera mäklare, bank och köpare att alla handlingar, köpekontrakt och ev. pantsättningsdokument, ska skickas till föreningens ekonomiska förvaltare (HSB). Den personen gör en sammanställning, tar kreditupplysning på nya medlemmar och förelägger detta till styrelsen.

Styrelsen har enligt stadgarna 30 dagar på sig att behandla en ansökan om medlemskap i föreningen.

Kostnad för överlåtelse i föreningens register är 3,5 % av prisbasbeloppet vid tidpunkten för ansökan om medlemskap.

För mer information eller frågor, vänligen kontakta handläggare på HSB Stockholm.