Om föreningen

Föreningen HSB Brf Nålen i Sollentuna är en välskött förening med stabil och god ekonomi. Bostäderna består av enplansradhus med tillhörande trädgård. Omgivningen består av natursköna naturreservatet Järvafälltet och sjön Norrviken.

I föreningen finns följande storlekar:
40 st 3-rummare á 82 kvm.
42 st 2-rummare á 70,5 kvm.
20 st 1-rummare á 44,5 kvm.

Byggår: 1969-1970

Förvaltare: HSB

Stämmor

 

Genom ditt medlemskap i föreningen har du möjlighet att påverka både boende och fastighetsskötsel. Denna möjlighet utnyttjar du enklast genom att;

  1. Kontakta styrelsen och framför dina synpunkter.
  2. Vara aktiv i föreningen på olika sätt, t.ex. städdagar.
  3. Skriva motioner till föreningsstämman.
  4. Utnyttja din rösträtt på föreningsstämman.

Föreningsstämman hålls en gång per år. Föreningen har kalenderår som räkneskåpsår. Vid stämman redovisar styrelsen genom förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning hur den har förvaltat föreningens tillgångar, skött fastigheternas löpande och långsiktiga underhåll samt övrigt som har med föreningens skötsel att göra.

Det är föreningen som ingår avtal vad gäller förvaltning, yttre underhåll och reparationer. Det är därför viktigt att du som boende påtalar för styrelsen hur du som medlem upplever hur allt sköts. Det gäller både är du tycker att det fungerar bra, likväl som när du upplever att det inte fungerar. Styrelsemedlemmarna varken kan eller har möjlighet att se och höra allt som händer i föreningen och behöver därför information och synpunkter från de boende för att fatta rätt beslut som gagnar oss alla.