För boende

Inomhus

Renovering

All renovering mer omfattande än rent estetisk måste godkännas av Styrelsen. Detta omfattar allt som påverkar väggar, tak, ventilation, vatten och avlopp samt våtutrymmen. Renovering av våtutrymmen måste genomföras av godkänd fackman; efter godkännande av Styrelsen. Installation av braskamin, kakelugn, öppen spis eller eldstad kräver även en anmälan till Sollentuna kommun, bygglovsavdelningen. Ansökan om detta görs först till Styrelsen då installationen innebär åverkan på byggnad och ventilation.

 

All renovering som innebär åverkan enligt ovan kräver Styrelsens godkännande. Eventuell åverkan som gjorts utan Styrelsens godkännande kan kräva återställningen på den boendes bekostnad.

Utomhus

Montering och byggnationer

Tegelväggarna på föreningens hus är ömtåliga. Montera ingenting i/på dem och borra inte i dem. Markiser får monteras men inte i tegelväggar; kontakta gärna Styrelsen innan detta sker för råd och kontroll.

 

Utomhusenheten för luftvärmepumpar får inte monteras på vägg då detta innebär stor belastning på väggen. Denna kan istället ställas på ställning som står på marken. Vid nyinstallation av luftvärmepump krävs Styrelsens godkännande då detta innebär åverkan på fasad.

Föreningens huskroppar får inte under några omständigheter byggas om eller ändras vad gäller fasader, fönster, tak, tomtavskiljande plank eller tegelväggar.

 

Uteplats, staket, altan och växter

 

Vi rekommenderar inte att man lägger ut fågelmat då detta drar till sig skadedjur.

 

Gräs, buskar, blommar och andra växter får planteras på både fram- och baksida. Dessa ska dock hållas i vårdat skick. Buskar eller andra växter som sträcker sig över staket eller mot fasader måste beskäras för att undvika detta. Se till att inte inkräkta på områdets gräsmattor då dessa ska vara lätta att klippa utan hinder.

 

Inglasning av altan, uteplats eller terass kräver förutom Styrelsens godkännande även byggnadslov från Sollentuna Kommun.

 

Staketet ska följa den standard som är bestämd av föreningen. 

 

Grillning

Grillning är tillåten på altaner, terrasser och uteplatser. Tänk på att sköta din grillning på ett sätt som minimerar störande os och rök för dina grannar. Ha alltid möjlighet till släckning. Till exempel en hink vatten i närheten. Aska och andra lämningar ska alltid tas om hand på ett ansvarsfullt sätt.

 

Använder du gasolgrill så tänk på att gasolflaskor ska förvaras stående och i ditt kallförråd under vintern.

 

Engångsgrillar får inte användas på föreningens område. Var noga med att uppdatera dig kring gällande eldningsregler under säsongen. Dessa går att finna hos Länsstyrelsen www.lansstyrelsen.se eller hos Sollentuna Kommun www.sollentuna.se.

Området

Parkeringsplatser, garage och laddstolpar

Föreningen har fyra olika typer av parkeringsplatser:

  1. Parkeringsplatser utan el (250 kr/månad)
  2. Parkeringsplatser med motorvärmaruttag (350 kr/månad)
  3. Laddplatser för elbil (350 kr/månad plus 2,5 kr/kwh
  4. Garageplats (550 kr/månad)

Det är lång kö till garageplatser, kort kö till p-platser med motorvärmaruttag och ingen kö till p-platser utan el samt laddplatser för elbil.

 

Längst ned på sidan hittar du intruktioner till motorvärmarna.

 

Uthyrningen administreras av HSB och du kan kontakta dem för att anmäla intresse för parkeringsplats. När ansökan skckas in till HSB får du besked om att du är ställd i kö (även om det finns lediga platser). HSB hanterar ansökningar och kölistor varannan vecka. När du blir erbjduen en plats för du ett erbjudande från HSB som du behöver ta ställing till, därefter formuleras ett avtal. Detta innebär att det kan ta upp till en månad inann du får en parkeringsplats från det att du ansökan, även om det finns lediga platser.

 

Får du tillgång till en laddplats behöver du även kontakta styrelsen för att få tillgång till systemet som styr laddstolparna.

 

Biltrafik och biltvätt

Biltrafik inom området är endast tillåten vid i- och urlastning. Parkering inom området är under inga som helst omständigheter tillåten. Att framföra fordon på våra gräsmattor bör undvikas så långt som det är möjligt då det förstör gräset och det kostar tid och pengar att återställa.

 

Biltvätt är inte tillåten inom bostadsområdet. Inte heller längs Länsmansvägen eller Fjärdingsmansvägen, vid parkeringsplatserna, i eller utanför garaget.

 

Sophantering

OBS rutinerna för grovsopor och trädgårdsavfall kommer att förändras under oktober. Mer info kommer att presenteras i nyhetsbrev och uppdateras på hemsidan inom kort.

Föreningen ställer krav på BRF-innehavare att följa de gemensamma miljö- och avfallsriktlinjer. Det åligger föreningens medlemmar att själva se till att avfall som kan sorteras på miljöstation eller återvinningscentral hamnar där. Avfall som felaktigt slängs i våra sophus eller i grovcontainern belastar föreningens ekonomi och därmed medlemmarnas avgifter.

 

Avfallspåsar till matavfall finns i trädgårdsförrådet på Länsmansvägen 47-49. Kod lämnas i infoblad eller av Styrelsen.

 

På Fjärdingsmansvägen, mellan garagen, finns vår grovcontainerplats som är låst med ett kodlås. Koden lämnas i infoblad eller av styrelsen. Här kan grovsopor från hushållen lämnas. Vi betalar för volymen som hämtas så var noga med att vika ihop kartonger och plocka isär hyllor för att minimera föreningens avgifter.

 

Glas, vitvaror, däck, större batterier eller apparater med inbyggda batterier ska slängas på Miljöstation eller Återvinningscentral. Miljöstation finns bakom ICA Norrviken eller ICA Maxi i Häggvik. Se hemsida för Sollentuna Kommun eller Sollentuna Energi för närmaste återvinningscentral.

 

Pappersinsamling finns i områdets båda hörn mot Pommernvägen, längst ner på Fjärdingmansvägen respektive Länsmansvägen.

 

Sollentuna Energi (SEOM) är behjälpliga vid bortforsling av större grovsopor såsom tvättmaskin, kylskåp, och diskmaskiner, med mera. Se deras hemsida för kontakt och för att boka upphämtning.

 

Fest

Fest är oerhört trevligt. Men fest och högljudd musik är den absolut vanligaste orsaken till klagomål. Onödiga klagomål kan dock lätt undvikas genom att meddela dina grannar i förväg samt vara lyhörd för deras uppmaningar om att avsluta festen eller hålla en lägre volym senare på kvällen. Avsluta gärna fester innan klockan 23:00.

 

Om dina grannar har fest eller stör sent på kvällen så knacka gärna på och säg till. En sista utväg är att ringa störningsjour eller polis och göra en anmälan.

Föreningen

Andrahandsuthyrning

Vill du hyra ut i andra hand måste du ha tillstånd från föreningens styrelse. Ansökan ska vara skriftligt. Du hittar blankett för detta på HSB Portalen. Juridiska personer godkänns inte varken som medlemmar eller andrahands hyresgäster.

 

Du kan bland annat hyra ut i andra hand av följande skäl:

Dokumenterade arbete på annan ort.

Dokumenterade studier på annan ort.

Militärtjänstgöring.

Prova att bo tillsammans med partner på annan ort.

Uthyrning till närstående, alltså inte enbart egna barn.

För studier eller arbete på annan ort krävs aktuella skriftliga intyg i orginal eller vidimerade kopior, där skola eller arbetsgivare även specificerar vilken tid du befinner dig där.

 

Tillstånd att hyra ut ges högst för ett (1) år i taget och maximalt i två (2) år totalt. Byte av hyresgäst kräver ny ansökan till styrelsen. Ansök i god tid och minst två (2) månader innan du planerar att hyra ut.

 

Det är stadgebrott att hyra ut sin lägenhet utan tillstånd. Enligt stadgarna kan du förlora din bostadsrätt. Det juridiska ansvaret för bostadsrätten kvarstår hos BRF-innehavare.

 

Bostadsrättsförsäkring

Som komplement till din hemförsäkring har föreningen tecknat bostadsrättstillägg hos Folksam för alla BRF-innehavare i bostadslägenhet hos BRF Nålen enligt deras villkor för hemförsäkring.

 

Det tillägget behöver du därför inte ha eller betala för din egen hemförsäkring. Kostnaden för bostadsrättstillägget ingår i din månadsavgift. Vid skada betalar du BRF-innehavare för grundsjälvrisk. Särskild självrisk kan finnas, t.ex vid vattenläckage.

 

TV och Bredband

Föreningen har ett avtal med Bahnhof om bredband via fiber (1000/1000 mbit/s) vilket ingår i avgiften tillsammans med en router. Den boende kan göra beställningar av ytterligare tjänster, så som snabbare bredband eller telefoni, genom direktkontakt med Bahnhof. Alla ytterligare tjänster betalas av den boende själv.

 

All felanmälan görs direkt till Bahnhof.

 

Föreningen har ett avtal med Tele2 gällande TV-nätet med ett grundutbud. I varje lägenhet finns ett uttag från TV. Felanmälan görs direkt till Tele2. Där kan du även se aktuell störningsinformation eller felsöka uppkopplingsproblem.

 

Det är förbjudet att modifiera uttaget i lägenheterna då detta kan leda till störningar hos dina grannar. Kostnader för störningar och felsökning som beror på detta belastar BRF-innehavaren.

 

Övernattningslägenhet

Brf Nålen äger en 1:a på 44 kvm som kan hyras som övernattningslägenhet till släkt och vänner. Det är alltid den boende i föreningen som hyr lägenheten och nycklar lämnas enbart ut till föreningens medlemmar; som då ansvarar för lägenheten och dess skick.

 

Adress: Fjärdingsmansvägen 60

Kostnad: 450 kr / dygn (betalas i förskott).

 

Det finns en bäddsoffa och två extra sängar, täcken och kuddar. Pentryt är utrustat med glas, porslin, kastruller och övrig köksutrustning i begränsad omfattning. Även en mindre uteplats med möbler finns till förfogande. Tillgång till WIFI-uppkoppling. Den som hyr lägenheten står för städningen (500 kr debiteras om man lämnar lägenheten ostädad).

 

För mer information eller bokning av gästlägenhet för boende, vänligen kontakta Viveca Samuelsson:

 

E-mail: uthyrning@brfnalen.se 

Telefon: 070-482 16 68