Lokaler

Föreningen har flera typer av lokaler.

Två kommersiella lokaler som hyrs ut till externa hyresgäster, ett gym som används av oss samt en samlingslokal som kan bokas av oss.