Om bostadsrättsföreningen Nunnan

Brf Nunnans fastighet innehåller åtta portar, Grubbensringen 19-33. Huset stod färdigt 1998. Nunnans halvmåneformade byggnad speglas på andra sidan Grubbensparken av BRF Munken, som stod färdig 1996.

De första medlemmarna flyttade in på senhösten 1998. De tecknades sig för lägenheterna ett par år tidigare, och hade då alltså inte sett dem i verkligheten. För att köpa lägenhet krävdes medlemskap och köande i HSB Bospar. Den som valde den första lägenhet hade köat sedan 1940-talet.

Fastighetsbeteckning: Tegelugnen 1
Arkitekt: Brunnberg & Forshed.
Byggherre: HSB Brf Nunnan.
Entreprenör: HSB Bygg/Peab.

Marken hyrs genom tomträttsavgäld till Stockholms Stad.