Styrelsen

Bostadsrättsföreningen Nunnan 2022

Mattias Söderhielm
Ordförande

G21

mattias@soderhielm.se 
0733-80 51 49

Charlotta Stensson
Vice ordförande

G21

charlotta.stensson@fastigo.se 
070-676 69 18

Eva Djuréen Mårtenson
Ekonomiansvarig

G27

evadjureen@gmail.com 
0709-46 64 91

Moa Söderhielm
Sekreterare

G25

moa.soderhielm@gmail.com 
0708-83 83 86

Magnus Almquist
Ledamot 

G21

magnus.almquist@me.com 
0734-12 04 21

Camilla Hellmark
Webbansvarig

G31

camilla.hellmark@gmail.com
072-084 85 03

Göran Pusic
Suppleant

G31

gortorp@gmail.com
0706-62 40 86

Bosse Fristedt
Utsedd av HSB

 

bo.fristedt@hotmail.se
072-246 39 67

Revisor

Henrik Aspelin
Revisor

G25

henrik.aspelin@hotmail.com
070-600 34 00

Mats Wirén
Revisorsuppleant

G21

mats.wiren@telia.com
070-664 77 00

Valberedning

Kajsa Söderhielm
Sammankallande

G21

kajsa.soderhielm@gmail.com
070-312 77 44

Greger Hjelm

G33

greger.hjelm@rou.se

Eva Kaxe

G33

evakaxe@gmail.com
070-268 87 83