1959-1961

Fem nummer av medlemsbladet "Vad Händer i Östberga" gavs ut 1960. Nr 6 kom i april 1961 och nr 7 i april 1962.