Ohyra och skadedjur

Ifall olyckan skulle vara framme och det kommit in ohyra i lägenheten eller ditt källarförråd, måste bostadsrättsinnehavaren (gäller även vid andrahandsuthyrning) omedelbart anmäla detta, så att åtgärder kan vidtas, för att stoppa ohyran, innan den sprids till andra delar av fastigheten. Underlåtelse att utan oskäligt dröjsmål anmäla detta(se nedan), kan leda till att föreningen säger upp bostadsrättshavaren för avflyttning.

 

Vid ohyra (myror, kackerlackor, vägglöss, råttor, etc) ska bostadsrättsinnehavaren därför:

1. Ringa Anticimex på 075-2451000. Uppge att Brf Östberga har RBFörsäkring fastighetsförsäkring och uppge org.nr 702002-6816. För information se Anticimex

2. Göra en felanmälan till Riksbyggen, 0771-860 860 för kännedom.

3. Informera styrelsen på: styrelsen@hsbostberga.se, samt (se föreningens stadgar) på vår websida: hsbostberga.se.

OBS! Om skadedjur/spillning hittats i allmänna utrymmen, ska en felanmälan göras till Riksbyggen.