Att bo med bostadsrätt

Då du bor med bostadsrätt har du valt ett boende i flerbostadshus och bor i en lägenhet som, liksom alla övriga lägenheter och lokaler, ägs av föreningen gemensamt.

Då du köpt din bostadsrätt, så har du alltså inte köpt din lägenhet. Det du köpt är nyttjanderätten till lägenheten som permanentboende utan begränsning i tiden, som det heter med juristernas språk. Praktiskt betyder det att du övertagit fullt ansvar för din bostadsrätt (lägenhet) då det gäller lägenhetens underhåll och skötsel.

Som medlemmar i föreningen har vi dessutom ett gemensamt ansvar för våra allmänna utrymmen, såsom tvättstugor, trapphus, lokaler etc. samt utemiljön och annat som ägs eller disponeras av föreningen.

Avgiftens storlek beslutas av styrelsen. Månadsavgiften skall täcka de gemensamma kostnaderna som föreningen har. Det vill säga underhåll, lån, drift, vatten och el mm.

En bostadsrättsförening har inget vinstsyfte, vi bor till självkostnad. Dock måste föreningen varje år ta ut avgift så att framtida behov av exempelvis underhåll kan fonderas upp. Kostnaderna fördelas i tiden. Varje medlem är skyldig att betala avgiften den sista varje månad. Om avgiften uteblir kan du förlora din bostadsrätt.

Varje bostadsrättsinnehavare har en skyldighet att hålla lägenheten i gott skick.

Vill du renovera och göra ändringar i bostadsrätten, se information nedan. Kontakta styrelsen om du har några frågor kring vad du får och inte får göra.