Styrelsen

Styrelsens sammansättning och ansvarsområden under verksamhetsåret 2021/2022.

ORDFÖRANDE
Malte Sigemalm, Vapengatan 3
ordforande@rodstjarten.se

VICE ORDFÖRANDE, INFORMATION
Anna Wikström Eriksson, Vapengatan 11

SEKRETERARE, DIGITALISERING
Christopher Andersson, Hägerstensvägen 156

EKONOMI
Emma Grundén, Manhemsgatan 5

TRÄDGÅRD
Charlotte Fürst, Manhemsgatan 9

GÄSTLÄGENHET OCH SAMLINGSLOKAL
Johan Grufman, Hägerstensvägen 150

BRANDSKYDD
Sunni Rahman Garci, Vapengatan 7

HUVUDKONTAKT STÄD
Anders Höglund, Hägerstensvägen 146

HUVUDKONTAKT VATTEN
Andrea Servidei, Hägerstensvägen 156

HSB:s REPRESENTANT
Karin Björnström

VALBEREDNING
Lina Lövmo Wallin, Vapengatan 3
Gustav Sandlund, Vapengatan 11

Bostadsrättsföreningen leds av en styrelse som har juridiskt ansvar för de beslut man fattar. Styrelsens medlemmar väljs av föreningsstämman för en period av två år med växelvis avgång. 

Styrelsemötena är inte öppna för andra medlemmar. Ibland behandlas frågor som berör enskilda medlemmar och det är av hänsyn till dessa personer som styrelsens protokoll inte heller är offentliga.

Styrelsen arbetar helt och hållet på sin fritid.

Kontakta styrelsen:
Epoststyrelsen@rodstjarten.se