Styrelsen

Styrelsens sammansättning och ansvarsområden under verksamhetsåret 2023/2024.

ORDFÖRANDE
Peter Holmberg, Hägerstensvägen 150
ordforande@rodstjarten.se

VICE ORDFÖRANDE
Anders Höglund, Hägerstensvägen 146

SEKRETERARE
Sandra Jansson, Hägerstensvägen 156

EKONOMI
-

TRÄDGÅRD
Charlotte Fürst, Manhemsgatan 9

GÄSTLÄGENHET OCH SAMLINGSLOKAL
Marcus Adolphson, Vapengatan 9

FASTIGHETER
Anders Höglund, Hägerstensvägen 146

INFORMATION
Anthony Dry, Manhemsgatan 5

STÄD
Monika Sjödin, Hägerstensvägen 156

HSB:s REPRESENTANT
Jonas Palmberg

VALBEREDNING
Lina Lövmo Wallin, Vapengatan 3
Malte Sigemalm, Vapengatan 9

Bostadsrättsföreningen leds av en styrelse som har juridiskt ansvar för de beslut man fattar. Styrelsens medlemmar väljs av föreningsstämman för en period av två år med växelvis avgång. 

Styrelsemötena är inte öppna för andra medlemmar. Ibland behandlas frågor som berör enskilda medlemmar och det är av hänsyn till dessa personer som styrelsens protokoll inte heller är offentliga.

Styrelsen arbetar helt och hållet på sin fritid.

Kontakta styrelsen:
Epoststyrelsen@rodstjarten.se