Om Brf Samsö

Detta är bostadsrättsföreningen Samsö (Org.nummer 716416-3904)

Allmänt:
Föreningen bildades den 29 januari 1976 och registrerades vid Länsstyrelsen i Stockholms län den 18 mars 1976 och inflyttning skedde 1977 - 1978.

2010 friköpte föreningen tomtmarken vi har våra bostäder på.

Föreningen har 249st lägenheter med en total lägenhetsyta på 17 761 kvm. Det ger en genomsnittsyta på ca 71 kvm. Totalytan för lokaler är ca 1862 kvm, varav största delen är garage.

En förskola på drygt 280 kvadratmeter på Köpenhamnsgatan 26 hyrs av Stockholms stad. Föreningen hyr även ut en mindre affärslokal (frisör) samt utrymmen och antennplatser för telekommunikation på Köpenhamnsgatan 30.

Av föreningens 249st bostadsrätter, innehas två stycken av föreningen och dessa två lägenheter (belägna på Köpenhamnsgatan 16) hyrs ut till Stockholms Stad och används som gruppbostäder. (Därför anges i vissa sammanhang antalet lägenheter till 247)

Förråd & Garage:
Föreningen har 103st förråd som hyrs ut till medlemmarna. Det finns 132st garageplatser i två plan vardera under husen på Köpenhamnsgatan 16 och 28 samt 66st parkeringsplatser utomhus under T-banan i hörnet av Köpenhamnsgatan/Danmarksvägen samt 19st parkeringsplatser fördelade på tre ytor utmed Köpenhamnsgatan. Föreningens parkeringsplatser längs Köpenhamnsgatan samt ca en tredjedel av de övriga utomhusplatserna är betalplatser som arrenderas av Stockholm Parkering AB.

Telefoni:
Klassiska Rikstelefonuttag finns installerade i alla lägenheter.

Bredband:
Föreningen har tecknat gruppavtal med Stockholm Stadsnät, samtliga bostadsrätter har i och med detta tillgång till 1000mbit bredband (fiber) och bredbandstelefoni (VoIP) via nätverksuttag i väggen.