Valberedning

Senast uppdaterad: 2021-12-23

I Brf Samsö finns en valberedning vars huvuduppgift är att ta fram förslag på lämpliga kandidater till olika förtroendeuppdrag inom föreningen.

Valberedningen väljs på ett år på föreningens årsstämma.

Valberedningen år 2021/2022 består av Sigyn Ohlsson (ordförande), Anna Plog och Olle Sandberg.

E-postadress till valberedningnen: valberedningen@samso.nu