Samsö A-Ö

Senast uppdaterad: 2024-05-07

A

 

AKUTA FEL

Vid  allvarliga  fel som som inte kan vänta till nästa arbetsdag kan du ringa HSB jouren, telefonnumret är anslaget i trapphusentréerna. Vid pågående brand eller personskada ska du ringa SOS alarm på 112. Allvarliga fel är sådana som kan orsaka  person- eller egendomsskador om felet inte åtgärdas så fort som möjligt. 

 

ANDRAHANDSUTHYRNING
Andrahandsuthyrning är endast tillåtet efter tillstånd av styrelsen.  Det skall framgå av ansökan vem som hyr i andra hand och under vilken tid. Om du byter hyresgäst måste du meddela detta till styrelsen. Uthyrning i tredje hand - alltså att din hyresgäst själv hyr ut i andra hand - är inte tillåtet. Om du hyr ut din lägenhet i andra hand UTAN tillstånd riskerar du bli av med din lägenhet.

 

Blankett för att ansöka om att hyra ut i andra hand finns under Boendeinformation på hemsidan. Blanketten skickas till HSB boendeservice på service.stockholm@hsb.se.

 

ANTENNER

Får inte sättas upp på föreningens fastigheter utan tillstånd från styrelsen.

B

BADRUM

Underhållet av badrummet är ditt ansvar. 

Fönstret i badrummet ska skyddas mot vatten. Duscha aldrig så att vattnet träffar fönstret!

Du kan även skydda fönstret med en plastgardin. 

 

Vid renovering av badrum skall golvbrunnen bytas, om detta inte gjorts tidigare. Föreningen betalar golvbrunnsbytet om detta beställs av företag som föreningen har avtal med.

Fråga för säkerhets skull alltid styrelsen om råd innan du börjar renovera bad- eller duschrum. Det är viktigt att badrummet håller godkänd standard vid installationer för att inte riskera vattenläckor som drabbar både dig och dina grannar.

BALKONGLÅDOR
Eventuella balkonglådor skall hänga på insidan av räcket.


BASTU

På Köpenhamnsgatan 34 finns en bastu som kan användas av alla som bor i föreningen. Bokning av bastun gör du sedan i samma system som du bokar tvättmaskiner, på tavlan i tvättstugorna eller via föreningens hemsida.. Samma nyckelbricka som du använder till tvättstugan används för att komma in till bastun. Kontakta föreningens bastuansvarig för mer detaljer.

 

BOKNINGSBRICKA

För att boka och komma in i bastun, tvättstugan och miljöstugan behöver du en nyckelbricka (”RFID-tag”). Har du ingen så kan du köpa en av Bysmeden/Byggbeslaggruppen på Viderögatan 3 i Kista. När du köpt brickan kontaktar du styrelsen för att få den aktiverad.

 

Du kan välja på att ha en bricka till miljöstugan och en till tvättstugan, eller en bricka för varje, men det går inte att ha två brickor som fungerar till båda ställena för samma lägenhet.

 

BOM

Det finns en bom vid vägen in till området för att hindra obehörig trafik och minska mängden bilar som kör på områdets gångvägar. För att bommen ska fylla sin funktion är det viktigt att alla som har tillgång till bomnyckel ser till att låsa bomen efter sig omgående. Annars kan bilar köra in och bli inlåsta!

 

Tanken med bommen är att det i första hand är utryckningsfordon som ska ha nyckel till den. Boende hänvisas till att använda områdets parkeringsplatser. Om du trots det till exempel vid flytt behöver tillgång till nyckel kan en sådan lånas mot en deposition på 500 kronor, dock högst i 24 timmar. Kontakta styrelsen på styrelsen@samso.nu eller ring områdesvärdarna, telefonnumer finns i alla trapphus.

 

BRANDVARNARE

Du är skyldig att ha minst en fungerande brandvarnare i din lägenhet. Använd testknappen för att kontrollera brandvarnaren minst en gång per år, och byt batteri direkt när brandvarnaren talar om att batteriet är slut.

 

BREDBAND

Alla lägenheter har ett bredbandsuttag innanför lägenhetsdörren.

 

Det är ditt ansvar att koppla in router /switch och anordna fasta- eller trådlösa förbindelser inne i lägenheten. Den router/tjänstedelare som behövs för att koppla in telefoner finns tilldelad till varje lägenhet.

 

Du betalar till föreningen för bredband inklusive IP-telefoni med ett obligatoriskt tillägg på månadsavgiften. Föreningen betalar sedan bredbandsleverantören för tjänsten.

 

Samtalskostnaderna för IP-telefonsamtal faktureras du direkt för av bredbandsleverantören.

 

Det är ditt ansvar att kontakta bredbandsleverantörens kundtjänst för att aktivera uttaget när du flyttar in, och även att meddela dem när du flyttar ut. Det kan vara bra att du då nämner att ditt bredband ingår i ett gruppavtal mellan föreningen och bredbandsleverantören.

 

Förutom bredbandsuppkopplingen och IP-telefoni ingår även andra tjänster som epost.

 

Kontaktuppgifter till bredbandsleverantörens kundtjänst finns anslagna i trapphusentréerna.

 

C

CENTRALANTENN
I din lägenhet finns ett eller flera antennuttag för TV och radio. Dessa tillhör föreningens underhållsansvar, så låt bli att mixtra med dem, kabeln inne i uttaget försörjer nämligen även dina grannar med TV!

 

CYKEL- OCH BARNVAGNSFÖRVARING
Cykelrum finns i husen med portnummer 10, 12 och 14, 18/20, 22 och 24 samt 30/32.

Barnvagnsrum finns i nästan alla portar.

Nycklarna ska du ha fått från den du köpt bostadsrätten av. Annars får du kontakta styrelsen för att köpa dessa. 

Uppställning av cyklar, barnvagnar, kälkar och liknande får INTE ske i trapphusen eller loftgångarna i föreningens fastigheter. Detta är ett krav från brandskyddsmyndigheterna. Städbolagets arbete underlättas också av att vi håller trapphusen fria.

D, E, F

FACEBOOK
Brf Samsö har en egen grupp på Facebook för våra medlemmar. Sök på Facebook efter Brf Samsö, och klicka på ”gå med i grupp” längst upp till höger. Du måste sen vänta någon dag tills gruppadministratören har godkänt din förfrågan.

 

FELANMÄLAN

Fel eller brister i föreningens hus ska anmälas till HSB felanmälan, inte till styrelsen.

Felanmälan kan göras via HSB Servicecenter via telefon under dagtid, måndag-fredag kl 07.00-17.30 på telefonnummer 010-442 11 00 eller via epost till servicecenter.stockholm@hsb.se. Felanmälan kan också göras via på hsbportalen.se.

Många  fel eller brister i din lägenhet är du i de flesta fall själv ansvarig för att åtgärda och bekosta, även om  HSB oftast kan  sälja den tjänsten till dig.

Vid utströmmande vatten är det viktigt att snabbt kunna stänga av vattnet. Förutom att anmäla till jouren kan det vara värt att försöka kontakta någon av de styrelseledamöter som har tillgång till samtliga utrymmen i fastigheterna. 

FLYTT
När du har sålt din bostadsrätt, tänk då på att:

-Lämna alla nycklar till köparen

-Säga upp elavtalet

-Säga upp bredbandet, lämna routern for IP-telefoni kvar.

-Tömma och städa ev. förråd och garageplats. (Lämna förrådet olåst) 

FÄRGKOD
Färgkoden som användes på de fönster som fick ny ytterbeklädnad under 2008 och 2009 , liksom på de trädetalljer som då målades är NCS S 7020-Y70R . Använd färg i den kulören om du målar trädetaljer som syns utifrån. Vid byte av ytterdörr ska dörrens utsida utföras i kulör lika omgivande dörrar. 

FÖRRÅD
De förråd som i de lägre delarna av husen tillhör inte någon specifik lägenhet, utan hyrs ut separat. Om du vill hyra ett förråd ska du kontakta den som är förrådsansvarig i föreningen. Hyran för förrådet debiteras som ett tillägg på hyresavin.

När du flyttar övergår förrådet till den som är först på förrådskön INTE  till den du säljer bostadsrätten till.

FÖRSÄKRING
Brf Samsö har tecknat avtal med Folksam om en bostadsrättstilläggsförsäkring för samtliga bostadsrättsinnehavare i föreningen. Det betyder att vi som bor i föreningen inte behöver ha individuella bostadsrättstillägg i den egna hemförsäkringen (Det ingår i årsavgiften). Försäkringsvillkoren finns att läsa på Folksams hemsida.

Observera att denna försäkring kompletterar din vanliga hemförsäkring, men det är INGEN ERSÄTTARE. Tänk därför på att alltid ha en gällande hemförsäkring också. Kom också ihåg att alltid kontakta respektive försäkringsbolag och 
HSB INNAN du påbörjar åtgärd efter att en skada inträffat.

Kontaktuppgifter:

 

Telefonnummer: 077-195 09 50
Brf Samsös Försäkringsnummer: 473109 

Om du får skadedjur kontakta: Nomore tel. 0771-122 300

 

 

FÖRVALTNING OCH FASTIGHETSSKÖTSEL
HSB Stockholms förvaltningsavdelning sköter föreningens förvaltning. Namn, telefonnummer och andra kontaktuppgifter är anslagna i trapphusen.

G

GARAGE
Föreningen har drygt 130 garageplatser som inte är kopplade till någon lägenhet. Därför kan du få stå på kölistan en tid tills en ledig plats finns. Kontakta 
HSB Akallakontor eller HSB Servicecenter om du vill hyra en garageplats.

 

Föreningens garageplatser finns på Köpenhamnsg 16 och  28 i två plan. Biltvätt eller reparationer där olja, drivmedel, kylarvätska eller liknande kan läcka ut är inte tillåtna i garaget. Du får förvara motsvarande en omgång däck och en takbox på din garageplatsyta. Sopsäckarna i garagen är avsedda för normalt avfall, ej karosseridelar, motordelar och bilbatterier. Du kan lämna utslitna bilbatterier på återvinningscentralen i Bromma (eller sälja till någon skrotfirma, man brukar få minst 20 kronor för dessa).

 

Det finns en rad eluttag i garagen. Dessa är till för till exempel dammsugare, men är absolut förbjudna att använda för att ladda elbilar då detta innebär en avsevärd brandrisk.

 

 

Vid fel på garageportarna skall felanmälan i första hand ske till HSB Stockholm. Måste felet åtgärdas genast, kan du ringa det nummer som finns anslaget vid porten.

 

För att komma in i garagen behöver du en nyckelsändare, maximalt två sändare är tillåtna per garageplats. Du kan köpa sändarna hos Bysmeden/Byggbeslaggruppen på Viderögatan 3 i Kista. När du köpt sändaren kontaktar du styrelsen för att få den aktiverad.

 

GRILLNING
Det är förbjudet att grilla med kol- eller gasolgrillar på altaner och balkonger för att rök & grill lukt lätt kan störa dina grannar.

Föreningen har en grillplats vid Köpenhamnsgatan 22 och det är endast här det är tillåtet att grilla. Du tar med din egen grill, städar efter dig och tar med grillen.

GRANNSAMVERKAN

 För att vi ska känna oss trygga och minska risken för inbrott är det viktigt att vi alla hjälps åt att vara uppmärksamma på personer som rör sig i området. Det är därför en bra idé att ha god kontakt med dina grannar. Ett bra sätt att lära känna dina grannar är att delta på föeningsstämmor och andra aktiviteter som föreningen anordnar.

 

GROVSOPOR

I miljöstugan som finns på parkeringsplatsen mellan Köpenhamnsgatan 20 och 28 kan du slänga avfall som är för skrymmande för att lägga i sopnedkasten.

 

Miljöstugan är öppen alla dagar mellan 06.00 och 22.00, för att komma in där behöver du en nyckelbricka, som du normalt ska ha fått från den du köpte lägenheten av. Samma bricka som används till tvättstugan kan användas. Kontakta styrelsen om du har frågor om detta.

 

Följande avfall kan slängas I RÄTT BEHÅLLARE .

 

-Returpapper (Tidningar, tidskrifter, reklam etc)

-Lysrör

-Lågenergilampor

-Glödlampor

-Batterier (Småbatterier)

-Småelektronik

-Större elektronik

-Ofärgade glasförpackningar (Flaskor och burkar)

-Färgade glasförpackningar (Flaskor och burkar)

-Övriga GROVSOPOR som normalt produceras i en lägenhet, som t.ex.

                      - Kartong och wellpapp (SKA VIKAS IHOP vi betalar hämtning per volym)

                      - Leksaker

                      - Husgeråd, textilier och skor

                      - Elkablar

                      - Böcker

                      - Mindre möbler

 

Det finns även en återbrukshylla där du kan ställa saker som egentligen är för fina för att kastas och du tror någon annan kan ha användning för

 

Följande avfall FÅR INTE SLÄNGAS I MILJÖSTUGAN

 

-Matförpackningar, (Som mjölk- och äggkartonger, konservburkar, PET-flaskor etc) Dessa slängs i de kommunala återvinningsstationerna eller i sopnedkastet.

-Stora föremål

-Bygg- eller renoveringsavfall.

-Mediciner, färgburkar, bilbatterier, kemikalier och annat farligt avfall.

-Gamla vitvaror (Spisar, Kyl/Frys, Tvätt- och diskmaskiner etc.)

-Övigt mindre brännbart avfall som med fördel istället kan slängas i sopnedkasten.

 

Vi har två utmärkta kommunala återvinningsstationer alldeles i närheten: På parkeringen bakom Kista Torg, vid tunnelbaneutgången mot Ärvinge, och vid busshållpats Jyllandsgatan precis bakom vår förening.

 

Miljöstugan är kameraövervakad och inpasseringar med nyckelbricka sparas i inpasseringssystemet, så vid missbruk kan du bli fakturerad för föreningens kostnader. 

 

H
HANDDUKSTORK

Handdukstorkar i badrummen måste vara elektrisk, det är inte tillåtet att ansluta handdukstorkar till föreningens vattenburna värmesystem.


HEJ SAMSÖBO!
Är föreningens informationsblad som delas ut när styrelsen har något att informera om. Det finns ingen regelbundenhet i utgivningen.

 

HEMFÖRSÄKRING
Du ska givetvis ha en hemförsäkring. Däremot behöver du inte skaffa ett s.k. bostadsrättstillägg, eftersom Brf Samsö har tecknat en sådan försäkring som gäller för alla bostadsrättsinnehavare i föreningen.

 

HEMSIDA

Föreningens hemsida finns på  www.hsb.se/stockholm/brf/samso/

 

HISSJOUR
Är det något fel med hissarna skall Du i felanmäla det. Måste felet åtgärdas genast, kontakta vår hissentreprenör. Det finns telefonnummer i hissarna. Blir du instängd i en hiss finns nödsignal & telefon i hissarna som är kopplad till en larmcentral.

 

HSB PORTALEN www.hsbportalen.se

Som HSB medlem kan du logga in på hsbportalen.se för att komma åt massvis med information, göra felanmälan och annat. Du loggar in med ditt personnummer och det lösenord du fått med posten. Om du glömt lösenordet finns en länk till hur du ska göra på inloggningssidan.

På ”mina sidor” finns information till dig som är medlem, boende och/eller bosparare i HSB.

Här får du koll på ditt bosparande, avier, avtal och uppgifter om din bostad.

Under Min Profil hittar du uppgifter om personnummer, namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Kontrollera att uppgifterna stämmer. Här kan du även byta ditt lösenord. 

HUSDJUR

Rastning av hund och katt är inte tillåten på föreningens tomtmark. Använd Järvafältet som ligger i närheten för rastning av din hund. Katter kan upplevas besvärande av omgivningen om de förorenar platser där småbarn gärna leker.

HUVUDSÄKRING
Skulle du orsaka att en huvudsäkring löser ut, måste denna bytas i elmätarrummet. Du har inte tillträde dit. Kostnaden för att få jouren eller en fastighetsskötare att byta en huvudsäkring debiteras dig. 

 

HÄNSYN TILL GRANNAR

Grundregeln är: visa hänsyn till grannarna. Mellan 22:00 och 07:00 ska vi undvika sådant som kan orsaka störande ljud hos grannarna.


I

INFORMATION
- På 
www.hsb.se/om-boende/bokunskap finns en hel del information som berör vår bostadsform.
- Informationsmöten för medlemmarna anordnas ibland av styrelsen.
- Föreningens årsredovisning är en viktig informationskälla.
- På www.hsb.se/stockholm/brf/samso hittar du föreningens hemsisda, full med nyttig information.

INGLASNING
Att glasa in balkonger/terrasser kräver bygglov. Du som vill göra en inglasning är skyldig att kontrollera om det finns ett sådant,  Du måste dessutom  ha styrelsens tillstånd, och skriva avtal med föreningen om inglasningen.

 

INRE UNDERHÅLL

Som bostadsrättshavare har du ett mcyket större ansvar för din lägenhet än vad en hyresgäst har. Du ansvarar själv för det mesta som finns i lägenheten. Läs föreningens stadgar under  §31 för mer information.


INRE FONDEN
 
Tidigare år har en del av månadsavgiften för varje bostadsrättslägenhet sparats i den s.k. inre fonden. Det framgår av dina avgiftsavier och på 
HSB-portalen om, och isåfall hur mycket pengar som finns i denna. För att ta ut pengar ur inre fonden kontaktar du HSB Servicecenter.

 

INTERNET

Se 'Bredband'.

J

JOUR
Se ”Akuta fel” ovan.

 

K

KFF
Kista Fastighetsförvaltning (KFF) är numera nedlagt. I en del dokument kan beteckningen KFF fortfarande förekomma men numera är det antingen 
HSB eller styrelsen som ersatt KFF.

 

KÖKSFLÄKTAR
S.k. "Volymkåpor" utan inbyggd flälkt är standardutrustning för att ventilera  ut matoset över spisen. En fläkt på hustaket, gemensam för alla lägenheter under, skapar ett undertryck i frånluftskanalerna för att detta ska fungera.

 

Det är därför inte tillåtet att installera motordrivna köksfläktar ("villafläktar") över spisen.

 

Det förekommer även att det sitter en  "Alliance-Lägenhet" fläkt i köket, om dessa används med läge 2 eller 3 på fläkten så  måste köksfönstret stå på glänt, annars sugs luft baklänges i andra ventilationskanaler. Finns det en sån fläkt monterad så får den sitta kvar, men det är inte tillåtet att nyinstallera dessa.

Däremot är det tillåtet att montera en kolfilterfläkt som inte är direktansluten till imkanalen.


L, M

MILJÖSTUGA

 Se ”Grovsopor” ovan.

 
N

NYCKLAR
Nyckelbricka  till miljöstuga, tvättstugor samt nycklar till barnvagnsrum, port och cykelrum, skall lämnas till den som köper bostadsrätten. Saknas någon nyckel kan du få köpa denna av t.ex. Bysmeden/byggbeslaggruppen  eller styrelsen. Nyckelsändare (Aptus Sända 0895 Radionyckel) till garage bör även den lämnas över vid överlåtelse av lägenhet, men den spärras i inpasseringssystemet, tills det att den nya innehavaren får ett eget hyreskontrakt på en garageplats. 

De elektroniska nycklarna är individuella och kan spärras i inpasseringssystemet, endast en nyckel tillåts vara aktiverad per lägenhet för tvätt- respektive miljöstuga samt max två per garageplats. Alla inpasseringar sparas i inpasseringssystemet en viss tid. Vid förlust av någon av dessa nycklar skall detta anmälas till föreningen.

O

OHYRA
Om Du skulle få ohyra (skadedjur) av något slag i din bostad är du skyldig att felanmäla detta och kontakta Nomor på tfn: 0771-122 30.

 

OLJUD
Slagborrning och bilningsarbeten ska begränsas till 09:00 - 19:00. Se även Hänsyn til grannar ovan.

 

OMBYGGNAD

 Se Renovering nedan.

 

PARABOLER och andra antenner
Får inte sättas upp på föreningens fastigheter utan tillstånd av styrelsen. Vid ett eventuellt godkännande skrivs ett separat avtal och ansvarsfrågorna klargörs. Kontakta alltid förvaltaren om du funderar på att köpa en parabolantenn. Det finns regler om hur den ska sättas upp. Den får t.ex inte fästas i fasaden.


PARKERINGSFÖRBUD

Det råder parkeringsförbud på gården och det är inte heller tillåtet att ställa/köra fordon på gräsmattorna bredvid asfalten. Hantverkar- och flyttransporter får tillfälligt parkera, men nattetid ska inga bilar finnas på gården. De fordon som trots detta står på Brf Samsös gårdsmark nattetid kommer att bli bötfällda. Använd istället gästparkeringarna under natten.

 

PORTKOD
Samtliga trapphusportar är försedda med kodlås. Dessutom finns traditionella mekaniska portnycklar som du ska ha fått från den du köpt lägenheten av. Glöm inte bort att ha med en i din nyckelknippa.

Q, R

RENOVERING

Även om du har en hel del frihet att renovera och bygga om de saker i din lägenhet som du enligt stadgarna ansvarar för, så finns det sånt som du inte får göra utan tillstånd från föreningen eller kommunen.

 

Håll fingrarna borta från alla ombyggnader som rör värmerör och element, kontakta alltid föreningen eller förvaltaren om du undrar över något kring detta. Det finns även ett separat dokument om detta under ”Boendeinformation” på föreningens hemsida.

 

Der som kallas för väsentliga ändringar kan förutom tillstånd från föreningen även kräva bygglov eller bygganmälan. Väsentliga ändringar kan t.ex. vara inglasnning, ändring av bärande konstruktioner, eller utökning av VVS-installationen. Mer om vad som kräver bygglov eller bygganmälan finns att läsa på kommunens hemsidor.

 

RETURPAPPER
Kan lämnas i miljöstugan.

 

S

 

SKADEDJUR

Om du får problem med skadedjur (ohyra) av något slag i din bostad är du skyldig att felanmäla detta och kontakta Nomor på tfn: 0771-122 30.

 

SKYDDSRUM
Föreningen har skyddsrum i nedre garagen på Köpenhamnsgatan 16 och Köpenhamnsgatan 28.

SOPNEDKAST
Sopor ska alltid förpackas väl för att undvika dålig lukt. Placera inte sopor eller förpackningar i nedkastet som riskerar att fastna i schaktet. Riv sönder större förpackningar tex tvättmedelspaket även om det skulle gå att tvinga in dem i nedkastet. Föreningen har varje år många onödiga sopstopp som förutom irritation även kostar pengar. Det kostar mer än 2.000 kr varje gång denna åtgärd krävs.

 

STADGAR
Föreningens stadgar kan du hitta på hemsidan under fliken ”Arkivet”

 

STYRELSEN
I styrelsen är de flesta ledamöter valda av föreningsstämman. 
HSB Stockholm utser dessutom en ordinarie ledamot till styrelsen. Andra onsdagen i varje månad (utom i juli) har styrelsen normalt sina beslutsmöten. Säkraste sättet att komma i kontakt med styrelsen är via vår epostadress: styrelsen@samso.nu

 

STÖRNINGAR
Om du känner dig störd av din granne, så tala i första hand (vänligt) med grannen om det. Förmodligen har grannen inte förstått att du har blivit störd. Vi har ju så olika vanor, och har man bott i en villa tidigare så kan man ha vant sig vid att kunna hålla en högre ljudnivå utan att störa. Skulle detta inte hjälpa kan du kontakta styrelsen. Tänk dock på att det nästan aldrig är helt tyst i flerfamiljshus som våra, normalt liv och umgänge skapar en del ljud som inte alltid dämpas av byggnadernas väggar, så en del ljud måste man lära sig tåla. Se även OLJUD.

T

 

TELEFONI
Den fasta telefoni som erbjuds av föreningen är så kallad IP-telefoni. Varje lägenhet är utrustad med en router som stöder den funktionen. Ett separat avtal måste upprättas med bredbandsleverantören utan månadskostnad. Läs mer under rubriken Bredband.

TILLTRÄDE TILL LÄGENHET
Företrädare för bostadsrättsföreningen har enligt bostadsrättslagen och bostadsrättsföreningens stadgar rätt att få tillträde till enskild bostadsrättshavares lägenhet i vissa fall t.ex.:

·                                 Reparation som brf svarar för

·                                 Kontroll av stamledningar

·                                 Rengöring av ventilationskanaler ("sotning")

·                                 Obligatorisk ventilationskontroll("OVK")

·                                 Arbeten som gäller intilliggande lägenhet (t.ex. vid vattenskador)

·                                 Kontroll att bostadsrättshavaren gör vad som åligger honom, t.ex. håller lägenheten i gott skick och inte använder den för annat ändamål än avsett eller gör avsevärda förändringar av lägenheten.

 

TRAPPHUSEN
Förvara inte skor, stövlar, möbler, dörrmattor eller cyklar utanför din lägenhet. Brandmyndigheterna förbjuder detta. Vår städfirma har också problem med att fullgöra sina åtaganden på grund av dessa hinder. Dina grannar kan också vara störda av detta. Visa hänsyn.

 

TRÄFFLOKAL
Föreningen har en lokal på Köpenhamnsgatan 34 NB, som kan hyras för privata sammankomster och kalas.

 

TV-KANALER
Brf Samsö har ett eget system för kabel-TV. F. N. har vi c:a 30 olika kanaler

 

Kanalplanen finns på hemsidan under ”Boendeinformation”.

 

Kostnaden för de betalkanaler som finns tillgängliga i uttaget betalas med ett obligatoriskt tillägg till månadsavgiften.

 

För tekniska problem med TV-mottagningen svarar AT Installation AB. Felanmälan görs på tel. 020-668 500.

  

TVÄTTSTUGOR
Föreningen har två tvättstugor, belägna vid Köpenhamnsgatan 10 och 22. De har vardera två uppsättningar om två tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp. Dessutom finns en grovtvättmaskin med tillhörande torkskåp samt en kallmangel. Dessa maskiner bokas mha bokningsbrickan på boknings-displayerna i tvättstugorna eller via internet. (Kontakta styrelsen om du saknar inloggningsuppgifter.)

 

Tvättiderna är 7:00-10:00, 10:00-13:00, 13:00-16:00, 16:00-19:00 och 19:00-23:00. Förutom de schemalagda tvättmaskinerna finns det en tvättpelare för spontantvättning i tvättstugan på Köpenhamnsgatan 22. Där gäller först till kvarn.

 

Nyckelbricka krävs för att komma in till tvättstugorna och starta maskinerna.

U

 

UNDERHÅLLSANSVAR
Bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren ansvarar för olika delar av underhållet, där huvudprincipen är att föreningen svarar för yttre ytor och värme, vatten och ventilationsanläggningens rördragning medan borättshavaren ansvarar för alla inre ytor, inklusive tätskikt i våtutrymmen samt den vvs-utrustning(rör & ventiler) som är synlig i lägenheten

 

Mer information finns bl.a. att läsa i HSB-broschyren ”Vem ska underhålla bostadsrätten?” som finna på hemsidan under fliken ”Boendeinformation”.

 

V

 

VATTENSKADOR
Den utan jämförelse största "onödiga" kostnaden inom föreningen utgörs av vattenskador. Dessutom drabbas ofta oskyldiga grannar av både obehag och kostnader. Tänk dig för när Du installerar disk- och tvättmaskin eller borrar i väggarna. Diskmaskinen skall stå i en holk (en plastlåda) som finns att köpa i byggvaruhus. Plastlisten nertill på ytterväggarna innehåller en vattenledning till elementen! Det kan även finnas en värmeledning under tröskeln till ytter- eller balkongdörrarna.

 

VÄRME OCH VENTILATION
Radiatorerna är försedda med en termostat som automatiskt skall hålla en temperatur av 18-22° i rummets mitt. När rummet uppnått den temperaturen stängs radiatorerna av. De kan därför kännas kalla. Ventilationen av lägenheterna sker genom att fläktar på taken suger ut luft genom köksfläkten och ventilen i badrummet. För att detta skall fungera måste luft släppas in genom de skjutventiler som finns ovanför fönstren. Det är strängt förbjudet att ansluta motordrivna villaköksfläktar till utloppet i köket eftersom du då kan trycka in matlukt från ditt kök till dina grannar. 

 

Vill du vädra vintertid genom att öppna fönster, bör det ske genom korsdrag och max fem minuter för att inte slösa med uppvärmningen.

W,X,Y

YTSKIKT

Underhållet av lägenheternas inre ytskikt (Tak, väggar & golv) är alltid ditt ansvar. Som bostadsrättshavare har du i detta avseende i princip samma ansvar som en villaägare.

Z,Å,Ä

Ö
Sista bokstaven i Samsö.