Tagg till Grind

Hur man öppnar grinden mot gatan

 Du använder samma tagg (bricka) som du använder till trapphus dörren. För taggen mot siffran 8 på dosan.

 

Du kan även använda dig av FREE CAL för att låsa upp grinden.

 

Är du inte ansluten till FREE CAL så hör av dig till fastighetsskötaren.

 

FREE CAL innebär att du lägger en tillfällig kod till trapphuset, grinden och garaget som gäller i 4 timmar.