Störningar pga grävning mellan 11/4-2/5

07 april 2024 På grund av ett grävningsarbete på gården så kommer både framkomligheten och ljudnivån att påverkas.

 

 

Till Boende på BRF skarpöhöjden.

På uppdrag ifrån föreningen ska Antonsen rör AB jobba med tappvattnet i föreningen. Vi kommer behöva gräva kulvert mellan hus 37 och 33. Det kommer vara begränsad framkomlighet mellan husen och uppstå störande ljud på gården.

Datum: 11 april till 2 Maj

Tid: 08.00 - 16.00

 

Med vänlig hälsning 

Martin 

Antonsen Rör AB

0765557348