Brandskydd

Det är lag på att det måste finnas brandvarnare i samtliga lägenheter och det åligger lägenhetsinnehavaren att två till tre gånger per år kontrollera att brandvarnaren fungerar.

Föreningen rekommenderar samtliga medlemmar att skaffa en 6 kg pulversläckare till lägenheten om olyckan skulle vara framme!

Det ska du göra om det börjar brinna

  • Rädda först dem som är i livsfara - men utsätt dig inte för risker. Ta dig ut så snabbt du kan. Kom ihåg att den giftiga röken alltid stiger uppåt. Ta dig ner under röken - nere vid golvet är det lättare att se och andas.Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. Om du kommer till en stängd dörr - öppna den inte utan att först ta reda på om det brinner på andra sidan. Känner du på dörren upptll och den är varm brinner det förmodligen på andra sidan. Stäng alla dörrar bakom dig. Stängda dörrar hindrar branden från att sprida sig och att räddningstjänsten vinner tid. Gå till återsamlingsplatsen.
  • Varna alla som hotas av branden så att de också kan sätta sig i säkerhet.
  • Larma räddningstjänsten genom att ringa 112. Möt upp räddningstjänsten när de kommer.
  • Släck branden om du bedömmer att du klarar det. Använd en brandsläckare och rikta mot glöden - inte mot lågorna.

Föreningen kommer under inledningen av 2024 att installera en pulversläckare i varje port som komplement till den 6 kg pulversläckare som bör finnas i varje lägenhet. 

Ovanstående är en rekommendation. Det är den aktuella situationen som avgör i vilken ordning du ska reagera.

Källa: www.brandsskyddsföreningen.se