Om föreningen

Föreningen är en äkta bostadsrättsförening enligt inkomstskattelagen (1999:1229). Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostäder till medlemmarna med nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Föreningen registrerades 1961. Föreningens stadgar registrerades senast 2019-02-26

Föreningen är belägen i Åkersberga centralort och består av 76 st lägenheter fördelade på tre huskroppar.

Som medlem i HSB har du en egen inloggning på hsb.se/stockholm (verifikation via bankID eller kod).

Där kan du läsa om vad det innebär att bo i en bostadsrätt, se mer om din lägenhet och hitta blanketter.