Bra Att Veta

Lägenhetsinnehavaren är skyldig att släppa in utförare av olika besiktningar eller annat som måste utföras i föreningens intresse.
Att vägra släppa in kan leda till att du mister medlemskapet och det innebär att du inte har rätt att ha kvar din lägenhet.
Detta står även i stadgarna § 39