Aktuellt

 

 B r f  T a f f e l b e r g e t s  F ö r e n i n g s s t ä m m a 

Ordinarie föreningsstämma i brf Taffelberget äger rum tisdagen den 16 maj 2023 kl. 18.30. Kallelse med uppgift om plats kommer senare.

Styrelsen

 

I n f or m a t i o n  o m  b a s t u n 

Från och med den 1 februari kan vi börja använda bastun igen. Bokningstiderna är 17-19 och 19-21 alla dagar. Bokning görs på de digitala anslagstavlorna.