Taffelbergets yttrande över byggplanerna för Marieberg

Yttrandet kan läsas här.