Avisering om driftstörning - bredband

10 maj 2022

Arbeten kommer att utföras i fastigheterna för att uppgradera bredbandsnätet. I samband med arbetet som kommer att ske 16/5 kl 7:00-17:00 kan det förekomma  kortare avbrott och störningar i tjänsterna från Telenor.

Om dina tjänster från Telenor inte kommer igång efter driftstörningen, efter ovan aviserade klockslag kan du behöva starta om din utrustning. 

Detta gör du enklast genom att :

1. Dra ur strömkabeln ur tjänstefördelare/CPE, TV-box och telefonidosa
2. Vänta 10 sekunder
3. Anslut därefter strömkabeln igen

Om problemet kvarstår, kontakta Telenors kundservice  / teknisk support på 020-222 222. Öppet vardagar 8-21, helger 10-19