Information och protokoll från föreningsstämma 16 maj 2023

05 juni 2023

Årets föreningsstämma var välbesökt, nästan 80 personer deltog. Tack för ert stora engagemang för föreningen!  

Bifogat finns protokollet från föreningsstämman den 16 maj 2023. Protokollet finns även här:

https://www.hsb.se/stockholm/brf/tangen/om-foreningen/arsstamma/ 

Här är några av de punkter som det togs beslut om på stämman:

• Återinförande av telefontid till styrelsen. Styrelsen kommer att kunna nås på helgfria tisdagar kl. 19-21 (ej juli och första halvan av augusti). Styrelsen nås då på telefonnummer 08-704 27 92. 

• Frågan om införande av gemensam el återremitterades till styrelsen. Detta innebär att föreningen inte kommer att införa gemensam el.   

Ny styrelse i Brf Tangen

Vid stämman valdes tre nya ledamöter in. Styrelsen består efter stämman av följande personer:

• Erik Jandorff, ordförande

• Seve van der Graaf, vice ordförande

• Johan Juffermans, sekreterare

• Elisabet Boberg

• Richard Donselius

• Kerstin Ivansson

• Tammam Tounsi

• Helena Österberg

Som tidigare når ni styrelsen på e-postadress: styrelsen@brftangen.se 

Ny valberedning i Brf Tangen

Vid stämman valdes tre nya ledamöter i valberedningen in. Valberedningen består efter stämman av följande personer:

• Maria Forstén, ordförande i valberedningen

• Katarina Pousette 

• Rolf Lindblad

E-postadress till valberedningen: valberedning.tangen@gmail.com