Information från styrelsen april 2023

19 april 2023

Bifogat finns april månads informationsblad från styrelsen. Detta och tidigare informationsblad finns även tillgängliga att ladda ner på webbplatsen under fliken ”boendeinfo” – ”information från styrelsemöten”.