Information från styrelsen maj 2023

25 maj 2023

Bifogat finns maj månads informationsblad från styrelsen. Detta och tidigare informationsblad finns även tillgängliga att ladda ner på webbplatsen under fliken ”boendeinfo” – ”information från styrelsemöten”