Låsen till grindarna mot stickgatan

02 maj 2022

Låsen i grindarna är nu renoverade. Man måste dock göra på följande sätt för att få upp grinden: Skruva först om nyckeln en liten bit i låset. Därefter måste grinden vridas upp samtidigt som nyckeln vrids om den sista biten.


Till nyhetslistan