Mäklarinformation

INFORMATION TILL MÄKLARE
som förmedlar bostadsrätter i HSB´s brf Tanto

• Lägenhets/mäklarbild beställs hos HSB Boendeservice, tel. 010-442 11 00.

• Bifoga godkännande från säljaren att vi får förmedla informationen

• Säljarens lösta lån ska redovisas till HSB Stockholm lgh-administration för avnotering

• Medlemskap i HSB´s brf Tanto beviljas av förvaltaren (delegerat från styrelsen)

• Det krävs inte medlemsskap i HSB Stockholm för att vara medlem i HSB Brf Tanto

• Avgift i samband med överlåtelse betalas av säljaren

• Ett överlåtelsemöte sker om så önskas tillsammans med förvaltaren och köparen snarast efter tillräde. På mötet ges information om föreningen och ett gemensamt besök i lägenheten görs.