Om Föreningen

Brf Tanto, fem krökta 60-talshus med drygt 700 lägenheter och cirka 1200 boende. Vid Tantolunden och Årstaviken med Årstabroarna och Årsta holmar - innerstans bästa miljö på vackra Södermalm i Stockholm. Här finns stadens puls runt hörnet, men även vatten och grönska, charmiga kolonilotter och behagliga strandpromenader.


Bostadsrättsföreningen Tanto bildades 1980 med stöd och hjälp av HSB Stockholm, och föreningen är medlem i HSB Stockholm. Boende i HSB brf Tanto behöver inte vara medlemmar i HSB Stockholm.

Husen i bostadsrättsföreningen ritades av Åke Ahlström och Kell Åström. De uppfördes i regi av Svenska Sockerfabriks AB, som ägde och förvaltade dessa, fram till bostadsrättsföreningen bildades 1980. Byggentreprenör var Skånska cementgjuteriet.

Området räknas som gott exempel på funktionell 60-tals arkitektur och finns omnämnt både i arbeten från KTH/arkitektur, Konsthistoriska böcker samt Focus m.fl. skrifter.