Att bo i brf Tanto

Vad innebär det att bo med bostadsrätt?

* HUSEN ÄGS av föreningens medlemmar gemensamt. Du har köpt nyttjanderätt till din lägenheten. Du ansvarar själv för underhåll och skötsel av lägenheten. Du ansvarar också för ditt vinds- eller källarförråd. 

* Föreningens medlemmar ANSVARAR TILLSAMMANS för tvättstugor, trapphus, fritidslokaler m m. 

* I en bostadsrättsförening ska det finnas en styrelse. Den väljs av medlemmarna vid en stämma som genomförs årligen.

* STYRELSENs sammansättning finns anslagen i portarna (informations finns även här på hemsidan). Där kan du också se adress och telefonnummer till styrelsemedlemmarna. 

* VALBEREDNINGENs medlemmar finns det också uppgift om på anslagstavlan (och här på hemsidan), och de tar gärna emot dina förslag till tänkbara kandidater till nya styrelseledamöter.

 

* ÅRSSTÄMMA hålls normalt i slutet av maj, Kallelse med årsredovisning mm delas ut i förväg. Stämman tar ställning till fjolårets förvaltning och uttalar sig i frågor om planer och kommande åtgärder, väljer styrelse mm.

* FÖRSLAG till åtgärder kan givetvis när som helst föras fram till kontoret eller till någon i styrelsen. Vill du ha garanti för att förslaget tas upp till behandling vid ett medlemsmöte kan du lämna in förslag/motion till årsstämma. Sista datum för motionsinlämning framgår av kallelsen till stämman. 

* Om du vill HYRA UT din lägenhet i andra hand måste du ha tillstånd av styrelsen. Se mera under rubriken Juridiska frågor.

* ÖVERLÅTELSE se mera info under Juridiska frågor

* PANTER. Se mera under Juridiska frågor