Parkering

Föreningen har två ytor med markparkering utomhus och ett kall- och varmgarage samt besöksparkering.

Markparkeringarna finns på Lejonets Gata och Tvillingarnas Gata. Garaget finns på Lejonets Gata.

Parkeringsplatser hyrs endast ut till medlemmar i föreningen.  Medlem måste själv anmäla behov vid den digitala kön på ”Mitt HSB under ”mina sidor – min bostad - mina köer. Logga in högst upp till höger.
Vid tecknande av avtal för garage-, mopedplats laddas brickor nr 1,2 med behörighet.


Priserna är för närvarande följande:
Utomhus; p-plats 164 kr/mån och med motorvärmaruttag 303 kr/mån.
Garageplats;  kall 320 kr/mån och varm 502 kr/mån.
Mopedplats; 230 kr/mån.

Läs igenom parkeringspolicy längst ned på sidan.

Besöksparkeringen finns på Lejonets Gata 371-374, kostnaden är 5 kr/timme eller 40 kr/dygn.

Observera att betalning sker med SMS eller app. Se skyltningen vid parkeringen.