Välkommen till BRF Tellus

Föreningen bildades 1967-12-02 och registrerades 1968-01-19.

Föreningen äger och förvaltar fastigheterna: Söderby 2:16-21, 2:34-36 samt 2:42

Föreningens fastigheter är belägna på följande adresser:

Tvillingarnas Gata 301-321, 340-343 samt Lejonets Gata 367-368, 371-386. 

Föreningen har 590 lägenheter fördelade på 5 höghus och 7 låghus.

Föreningen har därutöver 51 hyreslokaler och ett flerbils garage med 205 platser och 190 uteparkeringsplatser samt 5 moped/mc platser.