Mäklarinformation

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostäder till medlemmarna med nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. 

Brf Tellus

Organisationsnummer: 712400-2184 

Grundfakta: Föreningen bildades 1967-12-02 och registrerades 1968-01-19.
 

Föreningen äger och förvaltar följande fastigheter: 

Söderby 2:16-2:21, 2:34-2:36 samt 2:42.

Fastigheterna består av 7 låghus, 5 höghus samt 2 cykelhus och garage.


Föreningen är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen(1999:1229) och utgör därmed en äkta bostadsrättsförening. 

Föreningen har sitt säte i Stockholms län, Haninge kommun.
 

Föreningen är fullvärdesförsäkrad i Folksam.
 

Juridiska personer: Föreningen accepterar inte juridiska personer som medlemmar.
 

Delat ägande: Föreningen godkänner delat ägande minimum 10%.

Uppvärmning: Fjärrvärme.
 

El: Föreningen har kollektiv el.
 

Månadsavgiften: Detta ingår; avgift för bostaden att täcka kostnader för drift, underhåll, el, värme, vatten, räntor och amorteringar. Bredband från Ownit, TV (basutbud) från Tele2. 

Förvaltning: HSB Stockholm Sleipnervägen 115, 136 42 Handen. Tel: 010-442 10 00.
 

Medlemsansökan: Mäklaren skickar denna till föreningen.
 

Kontaktuppgifter: Mäklaren förmedlar till köparen att kallelse kommer att skickas ut till köpare att information kommer att ges av styrelsen på föreningens expedition.
 

Överlåtelsesyn: Sker vid utflyttning och bekostas av föreningen.  

Ändring i lägenhet: Väsentliga ändringar i lägenhets skall anmälas till och godkännas av brf Tellus styrelse.
 

Överlåtelseavgift: Betalas av köparen.
 

Pantsättningsavgift: Betalas av pantsättaren (köparen).
 

Antal lägenheter: 590 lägenheter upplåtes samtliga med bostadsrätt.
 

Lägenhetsfördelningen är:  

1:or = 36 st 

2:or = 405 st 

3:or = 149 st
 

Antal parkering och garageplatser: 395 st. Köplats förmedlas genom HSB förvaltningskontor och är endast till för medlemmar tel. 010-442 10 00. Upplåtes med hyresrätt.

Antal lokaler: 51 st. Förmedlas genom HSB förvaltningskontor endast till för medlemmar. 
Tel. 010-442 10 00. Upplåtes med hyresrätt. 
 

Förråd: Finns avsett för varje lägenhet i höghusens källarplan eller i låghusens lägenheter.
 

Barnvagnsrum: Finns i/utanför varje port.
 

Cykelrum: Två separata cykelhus och i varje höghus.
 

Miljöhus: Finns vid Tvillingarnas Gata och Lejonets Gata. Föreningen tillämpar källsortering. Byggavfall och större avfall skall enskild medlem själv ombesörja transport till SRV återvinning i Jordbro.

 
Hushållssopor: Matavfall och restavfall läggs i moloker som finns i området. Två stationer är vid våra miljöhus på Lejonets Gata 386 och vid Tvillingarnas Gata 308  och en i vändplan längst ner på Tvillningarnas Gata.

Saknar du svar på just din fråga är du välkommen att kontakta styrelsen. 

Styrelsen@brftellus.se eller tel. 070-325 82 24 helgfri måndag-fredag kl. 17.00-19.00.