Tellus infoblad november 2022

10 november 2022

OVK (Obligatorisk ventilationskontroll)

Vi har haft OVK i 272 lägenheter (Lejonets gata 379–382, Tvillingarnas gata 305–308 och 318–321) men tyvärr blev den inte godkänd. Detta beror på att 90 medlemmar inte gav tillträde för OVK eller hade fel på ventilationen. Medlemmens ansvar är att säkerhetsställa att tillträde ges.

UPPDATERA PÅ HSB.
Det är viktigt att alla loggar in på HSB.se och min profil för att uppdatera dina kontaktuppgifter. Detta på grund av en händelse där vi behövde komma i kontakt med boende som inte lämnat kontaktuppgifter. Det medförde att det blev merkostnad för föreningen.


BASTUN
Från 2022-12-01 höjs avgiften per pass till 100 kr. Höjningen beror på de höjda elpriserna och renovering av bastun.


TRÄDFÄLLNING I FÖRENINGEN

Vi har besiktat våra träd och det visar sig att en del träd måste fällas. På en del träd kommer kronan att höjas det vill säga att flera nedre grenar tas bort. Arbetet påbörjas i december. Vi blir tvungna att flytta några cykelställ under pågående fällning. Så det är bra att du redan nu flyttar cykeln till cykelrummet.

PROBLEM MED EL PÅ GÅRDEN
Cykelhuset Mars och en del gårdar saknar utebelysning. Arbete pågår och vi kommer bli tvungna att lägga kabel ovanpå mark fram till våren.

Styrelsen
brf Tellus


Till nyhetslistan