Information - Fasadrenovering

Här får du fortlöpande information om vår fasadrenovering. Här lägger vi in allt som händer och viktig information så att du kan se alla nyheter och vad som hänt, om du är ny i vår förening eller bara vill fräscha upp minnet med vad som hänt. Nedan ser du projektpresentationen från entreprenören och till vänster ser du alla nyheter som läggs upp kontinuerligt efter publiceringsdatum.

Projektpresentation av fasadrenoveringen

Nedan finns en presentation av FMS bygg som är entreprenör samt projektplanen för fasadrenoveringen 

Om FMS Bygg

• FMS bygg grundades år 2006 och är ett aktiebolag sedan år 2009

• Typ av projekt som vi utför

Fönsterbyten: ca 5500-6000st fönster/ år

Omläggning av tak: ca 23 000 kvm /år

Nya fasader: puts, tegel och träpanel

Stambyten: 150 lgh/år

Markarbeten 

• Personal, 7st tjänstemän, 24st kollektivanställda.

• Trygg entreprenör med stabil ekonomi och som står för sina garantier

• Medlemmar i byggföretagen och svenskt näringsliv

Plan för Brf. Tullen

Ställning

• Ställning kommer att byggas runt husen i etapper.

• Det är nödvändigt att du som boende lämnar fri framkomlighet för ställningsbyggaren. Se avisering ”information till boende” som anslås i portar inför varje ställningsbygge.

• Om du inte flyttar eller demonterar berörda delar kommer tidsplanen inte att kunna hållas och detta kan medföra extra kostnader som föreningen kommer att debitera dig som enskild medlem.

Fasadfogning

Man kommer att renovera befintlig fog och foga om med ny fasadfog.

• Arbetet kommer att utföras från skylift på gårdarna och från ställning på utsidan av husen.

Fasadtvätt och fasadmålning

• Täckning av berörda delar

• Fasaderna, balkongskärmar, sidoväggar och balkongundersidor kommer att tvättas

• Fasaderna kommer att målas

• Balkongundersidor och balkongsidoväggar kommer att målas

• Plåtdetaljer på tak kommer att målas

Byte av entrépartier och Aptus

• Byte av entrépartier i aluminium

• Aptus låssystem

Målning utsida fönster

• Målning utsida fönster

• Målningen utförs inifrån lägenheterna 

• Avisering om detta kommer att ske löpande med information om hur mycket du behöver flytta undan för att ge plats åt arbetet.

Målning och fixning insida fönster

• Entreprenören kommer att erbjuda renoveringshjälp till fast pris för de delar som tillhör dig som bostadsrättsinnehavares ansvarsområde. Förtydligande om detta kommer att komma i en prislista från entreprenören. Föreningen uppmanar dig att ta hjälp av entreprenören med de underhållsdelar som tillhör lägenheten för att undvika framtida skador som kan påverka dig och bli dyrare. Exempel på vad du kan få hjälp med är:

• Målning av insida fönsterblad och karm

• kittning av fönsterblad

• fixa persienner och liknande